¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ79 kan få større stilling i Trysil ¸ˇ> MER KOMMUNEGJELD Kommunene har pådratt seg større gjeld og høyere renteutgifter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2011 var anslått gjeld på ca. 259 milliarder kroner, og renteutgiftene lå på 12,3 milliarder. Tilsvarende tall for 2005 var 125 og 6,8 milliarder kroner. > KORTERE UKE FOR SMåBARNSFORELDRE En fersk studie fra Sverige viser at halvparten av dem med små barn ofte opplever at tida ikke strekker til. Nå foreslår en forskningsrapport at den svenske staten skal lønne foreldre som jobber i redusert stilling. > BARE FRADRAG FOR PARTINØYTRALE Fremskrittspartiet vil nekte medlemmer i fagforeninger som bevilger penger til politiske partier skattefradrag for fagforeningskontingenten. Dette går fram av partiets forslag til nytt partiprogram. > ADVARER MOT BLå HELSEPOLITIKK Helseminister Jonas Gahr Støre advarer mot blå helsepolitikk. Høyre og Frps privatisering vil svekke helsevesenet og splitte fagmiljøene, mener han. > FLERE SLITER PSYKISK Sykefravær grunnet lettere psykiske lidelser har økt sterkt det siste tiåret, viser oktobertall fra Nav. I tillegg har psykiske lidelser blitt en vanligere årsak til uføretrygding. Trysil kommune fortsetter å kartlegge rettighetene til vikarer og deltidsansatte. 61 kan få større stilling, og 18 vikarer kan få fast jobb. Kommunestyret vedtok i slutten av oktober å ansette en kontormedarbeider i fire måneder for å kartlegge rettighetene til de ansatte. Prosjektet startet i fjor, og målet er at halvparten av deltid og vikarbruk skal være minimalisert innen september neste år. Fikk fast jobb  Det satte fortgang i prosessen da to vikarer fikk faste stillinger på 75 og 100 prosent i vår, forteller leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Marit Nerby.  Selv om den saken holdt på å ende i retten fordi vi var uenige om jussen, så har vi hele veien hatt en god dialog på de generelle prinsippene om å få ned vikar- og deltidsbruken, sier Nerby. Hun sitter selv i styringsgruppa for deltidsprosjektet. Skynder oss langsomt Tidligere i høst ble det sendt ut et skjema til alle som arbeider i MER JOBB: Deltidsprosjektet i Trysil kan føre til at 79 ansatte får større stilling eller fast jobb. ¸ˇhelse- og omsorgstjenesten med spørsmål om de ønsker større eller mindre stilling. Svarfristen var 15. oktober. Personalsjef Heidi Kveen Brustad understreker overfor Østlendingen at dette er et omfattende arbeid som må gjøres riktig, og at det derfor er tidkrevende.  Vi skynder oss langsomt, men det betyr ikke at vi er negative. Vi skal utføre oppgaven så godt vi kan, sier hun til avisa.  Mange av medlemmene har forventninger til prosjektet og håper på større stillinger. Samtidig har jeg inntrykk av at de forstår at dette må ta den tiden det tar, sier Marit Nerby. Kontakt tillitsvalgt Personalsjefen legger til at et slikt deltidsprosjekt ikke automatisk gir større stilling til alle som mener å ha krav på det.  Dersom noen mener at de kan dokumentere et krav om større stilling, må de ta kontakt med sin tillitsvalgt slik at vi kan vurdere hvert enkelt tilfelle opp mot lovverket, sier Nerby. Tekst: PER FLAKSTAD ¸ˇYS slutter opp om 6-timersdagen YS går nå inn for seks timers arbeidsdag for småbarnsforeldre. Nestleder i Fagforbundet, Mette Nord, er glad for beslutningen.  LO og Fagforbundet har hatt 6-timersdagen på dagsorden i mange år. Seks timers arbeidsdag er en glimrende måte å fordele arbeid og fritid på, også i et forbruks- og miljøperspektiv, sier Nord.  Dette er et forslag som vi tror vil føre til at kvinner i mye større grad holder seg i heltidsstillinger, samtidig som vi unngår at fedrene jobber for mye overtid, sier Hege Herø, fagansvarlig for likestillingspolitikk i YS. Herø peker på tall som viser at så mange som fire av ti kvinner jobber deltid, mens bare en av ti menn gjør det samme. Mens YS vil begrense 6-timersdagen til foreldre med barn fra ett til tre år, har Fagforbundet et videre perspektiv, presiserer Nord. LO vil videreføre og utvide for- søksordninger med redusert arbeidstid, slik som 6-timersdag med full lønnskompensasjon i flere bransjer og sektorer. Disse må ha en tilstrekkelig lengde, slik at vi kan bygge videre på de erfaringer som er gjort,ª heter det i forslaget fra Fagforbundet til LO-kongressen neste år. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 11/2012 > 7 Illustrasjonsfoto: Sidsel Hjelme fbaargang2012 fbseksjonHEL