¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStatsbudsjettet Rekordbeløp til kommunene ¸ˇFor første gang passerer overføringene til norske kommuner 400 milliarder kroner. Tekst: OLA TØMMERåS  Dette er en satsing som følger opp tidligere års økninger til kommunene mens de rødgrønne har vært i regjering, sier regional- og kommunalminister Liv Signe Navarsete. Helt nødvendig Forbundsleder Jan Davidsen understreker at det er helt nødvendig med en slik økning i overføringene til kommunene:  Dette er mye penger, men det trengs for å løse de stadig større oppgavene som kommunene har fått, blant annet til samhandlingsreformen. Befolkningsutviklingen med stadig flere eldre, gir også behov for mer ressurser, sier Davidsen. NØDVENDIG:  Styrkingen av kommunenes økonomi måtte til for at de skal kunne løse oppgavene sine, mener Jan Davidsen. Davidsen mener det ikke er tilfeldig at Norge går så økonomisk godt, og kan styrke velferden mens resten av Europa sliter.  Dette skyldes bevisste politiske valg. I resten av Europa har våre søsterforbund en helt annen virkelighet. De slåss mot massearbeidsløshet og tøffe nedskjæringer i offentlige budsjetter, kommenterer Davidsen. Han er fornøyd med at det gjøres et løft i sykehusene og i eldreomsorgen. Det legges til rette for 1750 nye heldøgns omsorgsplasser.  Men det er også viktig samtidig å satse på kvalitet og bemanning når det bygges ut flere plasser, understreker forbundslederen. Positivt hovedbilde  Hovedbildet er samlet sett positivt. Om jeg skal peke på noe jeg savner, så er det sterkere virkemidler for å bekjempe fattigdommen. Den fins blant altfor mange, midt i den velstanden flertallet opplever, sier Davidsen. Han er også bekymret for utviklingen på boligmarkedet, der særlig unge sliter med å komme inn.  Her trengs det kraftigere korrektiv til markedskreftene, sier forbundslederen. Holder nivået  Styrkingen er helt nødvendig for å opprettholde tjenestenivået i kommunene, mener styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Hun påpeker at kommunene har store økte utgifter forbundet med befolkningsøkning, økte pensjonskostnader og andre automatiske kostnadsøkninger. Av økningen på 6,8 milliarder, er fem milliarder kroner frie inntekter.  Dette tilsvarer de økte kostnadene i kommunesektoren, sier Helgesen. Mer til samhan Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til å gjennomføre samhandlingsreformen med 140 millioner kroner, til totalt 900 millioner. Midlene skal brukes til å styrke fastlegeordningen og til bedre elektronisk samhandling. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN  Samhandlingsreformen skal skape mer helhetlige og sammenhengende tjenester og styrke helsetjenestene i kommunene der folk bor. Med disse midlene kan vi satse ¸ˇ16 > Fagbladet 11/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL