¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMøtet med glade og fornøyde helsefagarbeidere kan bli avgjørende for valg av yrkesretning.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ Gjør det selv Modige politikere i Ostersund har satset på hverdagsrehabilitering. Antall ergo- og fysioterapeuter er mangedoblet, og alle områder har sitt rehabiliteringsteam som er integrert i hjemmetjenesten. Også helsefagarbeiderne lærer rehabilitering. Side 32 ˇ€.‹Utpåtur Når evnen til å orientere seg svekkes, har valget til nå stått mellom mindre frihet eller større fare. GPS gir oss en tredje mulighet; vi kan beholde friheten uten stor risiko. Prisen er fare for overvåkning eller svært etisk bevisste pleiere. Side 36 ˇ€.‹ Bedre utnyttelse av kompetanse FOKUS: Helsesekretærer og helsefagarbeidere kan frigjøre mye arbeidstid for leger og sykepleiere som de i stedet kan bruke på pasientene. Det er best for både ansatte og pasienter, mener Fagforbundets faggruppe for sykepleiere. Side 40 Glad for sjansen Marthe Bartnes (t.h.) er ein av mange assistentar som manglar lite for å ta fagprøva og få fagbrevet.  Det er flott at kommunen gjev oss denne sjansen, meiner ho. Om eit års tid reknar ho med å vere i mål. Side 30 Fagbladet 11/2012 > 27 ¸ˇFoto: Thor Nielsen fbaargang2012 fbseksjonHEL