¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇ¸ˇUnge og verdifulle finnmarkinger ¸ˇViktig møteplass for tannhelsepersonell Tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer møtes hvert år for faglig oppdatering på Nordentalmessa i Lillestrøm. Her møtes landets tannhelsepersonell og alle de sentrale leverandørene av utstyr og tjenester rettet mot tannhelseteamet. Fra Fagforbundet deltok i år blant andre tannhelsesekretær Fatma Gulcan rådgiver Hermann Albert i Fagforbundet. ¸ˇAlle elevene på vg2 for helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere i Alta var nylig invitert til temadag i regi av Seksjon helse og sosial og Seksjon kirke, kultur og oppvekst samt ungdomsutvalget i Finnmark.  Hovedbudskapet på temadagen var at den utdanningen de holder på med, er verdifull både for dem og for samfunnet i fylket vårt, forteller Eva Sætrum, leder i Finnmark SHS. Hun snakket om verdien av å fullføre den fagutdanningen elevene har begynt på. Morten Wilhemsen og Beate Brynjulfsen fortalte om sin hverdag som barne- og ungdomsarbeidere, Renate Fagernes og Marita Lundberg fortalte om jobben som helsefagarbeidere. De 45 elevene SKOLEELEVER: 45 elever fra Alta videregående skole møttes til temadag på Rica hotell. ¸ˇfra videregående fikk også se filmen fra kåring av Norges helsefagarbeider fra 2011.  De unge satte stor pris på filmen, og de så muligheter for hvordan de kan bruke utdanningen sin, sier Sætrum. Hilde Charlotte Kaspersen delte sine erfaringer som ung i Fagforbundet, Jorunn Mikkelsen orienterte om ungdommens rettigheter i arbeidslivet og Marlyn Nilsen Olavson fortalte om lærlingens ståsted. KES 28 > Fagbladet 11/2012 Født i feil kropp Alle andre trodde hun var gutt. Bare hun selv visste at det ikke stemte. Som voksen fikk hun behandling, og fra 30-årsalderen har Tone Maria Hansen hatt en kropp med riktig kjønn. Tone Maria Hansen og Mikael Bjerkeli fra Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) spiller av og til rollene som bøker i Norsk Folkehjelps menneskebibliotek. De deler sine erfaringer og svarer på spørsmål fra lånere. Og som andre bøker har de spennende historier å fortelle. Tenker og lærer Tone Maria og Mikael møtte nylig om lag 40 av Fagforbundets vernepleiere, som var samlet på konferanse. Menneskebiblioteket ga deltakerne en fantastisk mulighet til å møte mennesker som ofte er utsatt for fordommer og diskriminering.  Vi ønsker at flest mulig skal tenke over fordommene sine, sier bibliotekarª i menneskebiblioteket Pernian Ranjbar fra Norsk Folkehjelp. Hun tror stereotypiske forestillinger om personer kan overvinnes når mennesker møtes ansikt til ansikt. I løpet av en times tid fikk vernepleierne blant annet høre om den friske ungdommen som ble møtt med tilbud om varig uføretrygd fordi han skulle gjennom en kjønnsbekreftende operasjon. De fleste konferansedeltakerne hadde ikke tidligere vært på et menneskebibliotek, eller møtt mennesker som er blitt FRAMSKRITT:  Barn og unge som er født i feil kropp, har ikke gjort noe galt. Verken de selv eller familien har noe å skamme seg over, sier Tone Maria Hansen og Mikael Bjerkeli. De møtte halvparten av de 80 deltakerne på Fagforbundets vernepleierkonferanse. ¸ˇ¸ˇFoto: Marte Saugestad Foto: Fagforbundet i Finnmark fbaargang2012 fbseksjonHEL