¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVi ønsker at flest mulig skal tenke over fordommene sine.ª Pernian Ranjbar født i feil kropp. Deltakerne erfarte at konkrete møter er en god metode for virkelig å forstå andre mennesker. På rett vei Både Tone Maria Hansen og Mikael Bjerkeli skjønte tidlig at det var uoverensstemmelse mellom deres egentlige kjønn og kroppen deres. Mikael, som nå er 38 år, har vært åpen om situasjonen helt siden pubertetsalderen. Tone Maria var tenåring på 1970-tallet, ei tid med mindre kunnskap og større fare for depresjon og angst som følge av skamfølelse. Historiene de delte med vernepleierne, gjenspeiler en utvikling med stadig mer kunnskap og aksept. Men før vernepleierne leverte tilbake menneskebøkene til Norsk Folkehjelp, fikk de med seg at framskrittet ikke har kommet av seg selv.  Vi er både stolte og glade for at ressurssenteret vårt har bidratt til at barn som nå blir født i feil kropp, får mer hjelp og støtte enn vi gjorde, sier Tone Maria og Mikael. Barn og unge blir i dag henvist til Rikshospitalet hvis de opplever at de er født med feil kropp. Puberteten kan sinkes ved hormonbehandling fra 12-årsalderen. Kirurgiske inngrep tas tidligst når pasienten er 18 år. 40 pasienter under 16 år får i dag behandling ved Rikshospitalet. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN MARKERING: Medlem nr. 100.000 i Seksjon helse og sosial, Katinka Tønnesen Gotteberg, ble invitert til samspillkonferansen. Medlem nr.100.000 Katinka Tønnesen Gotteberg (20) fra Fredrikstad angrer ikke på at hun hørte på mora si og meldte seg inn i Fagforbundet. På Samspillkonferansen ble hun ønsket velkommen som medlem nummer 100.000 i Fagforbundet Seksjon helse og sosial. 20-åringen fra Fredrikstad syns det kom litt brått på da hun ble vekket en morgen og invitert til Samspillkonferansen i Trondheim på få dagers varsel.  Jeg er glad for at jeg meldte meg inn i Fagforbundet. Det er morsomt å være her, sier assistenten, som bare har noen måneder bak seg i Fredrikstad kommune. Der arbeider hun som tilkallingsvakt i to boliger for mennesker med funksjonshemning. KES Samspill i helsevesenet ¸ˇOver 4000 sykepleiere har valgt Fagforbundet Nå har over 4000 sykepleiere og sykepleierstudenter valgt Fagforbundet som sin yrkesorganisasjon. Nesten 700 av sykepleierne arbeider i spesialisthelsetjenesten, drøyt 1800 er ansatt i kommunehelsetjenesten og om lag 1000 er studenter. Sissel M. Skoghaug, leder i Fagforbundets sykepleiernettverk, har nettopp laget en oversikt over utviklingen i hvert enkelt fylke siden 2009 og fram til i dag. Hun er strålende fornøyd med vervearbeidet i fylkene.  Antall sykepleiere og sykepleierstudenter har økt be- traktelig i alle fylker, slår hun fast. Nordland, Oslo og Troms har toppet lista i hele perioden.  Men Hordaland haler innpå med en økning på 48 prosent av antall medlemmer i denne gruppa, sier Skoghaug. Stor økning har det også vært i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, med henholdsvis 65 og 53 prosent flere medlemmer blant sykepleiere og sykepleierstudenter. Skoghaug gleder seg også over en stabil økning i antall medlemmer i andre høgskolegrupper. KES Liv Krossøy og Iren Luther åpnet Fagforbundets sjette samspillkonferanse for helsefagarbeidere og sykepleiere. Fagforbundets Samspillkonferanse blir større for hvert år. I år var 150 hjelpepleiere og sykepleiere samlet i Trondheim for å utveksle erfaringer og samle faglig påfyll. ENIGE OM HOVEDFOKUS:  Det viktige for våre to yrkesgrupper er å yte tjenester med best mulig kvalitet og god omsorg, sier hjelpepleier Liv Krossøy og sykepleier Iren Luther. ¸ˇ Samarbeidet mellom de to yrkesgruppene er veldig viktig. Vi jobber jo tett sammen, sier Liv Krossøy, leder for faggruppe for helsefagarbeidere. Iren Luther, som leder faggruppen sykepleiere i Fagforbundet, legger til at de to yrkesgruppene har felles hovedfokus selv om utdanninga er litt forskjellig.  Hovedfaget i begge utdanningene er sykepleie, sier Iren Luther. KES Fagbladet 11/2012 > 29 Foto: Karin E. Svendsen Foto: Karin E. Svendsen fbaargang2012 fbseksjonHEL