¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRehabilitering i hjemmetjenesten Hjemmetjenesten i Ostersund går tur og trener med brukerne. Helsefagarbeiderne har fått opplæring i hverdagsrehabilitering, og de klarer å stå stille mens brukerne øker mestringsevne og selvstendighet. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN  Det er nok kjærligheten til helse og livskvalitet, svarer Thomas Widlund når jeg spør ham om hvorfor han trives så godt i hjemmetjenesten i Ostersund.  Og så er vi mye utendørs, legger han til. Ansatte i hjemmetjenesten i Erikslund får mer frisk luft og mosjon i løpet av en arbeidsdag enn de fleste. Drabantbyen som ble bygd opp rundt 1970, er bilfri. Det er stort sett gangavstand, i hvert fall sykkelavstand, mellom basen til hjemmetjenesten og de ulike boligfeltene. Dessuten har mange av brukerne vedtak på en daglig spasertur med følge. Bidrar til et bedre liv Thomas Widlund er utdannet underskoterskar, som tilsvarer den norske helsefagarbeideren. Han forteller at rehabilitering var en viktig del av utdanningen, og at han i tillegg har studert rehabilitering i ett år ved universitetet. Det er ingen tvil om at 32-åringen er dedikert til å bidra til at andre mennesker får et bedre liv. Da han var 15 år, hadde han sin første sommerjobb på et sykehjem. Siden har han holdt seg i helsesektoren. Nå er Widlund på vei til Sven-Erik Larsson som klarer seg med et besøk om morgenen for å komme i gang, og et kveldsbesøk. Det var etter et lengre sykehusopphold i 2001 at Sven-Erik første gang kom i kontakt med hjemmetjenesten. Pensjonisten er tidligere vaktmester, SNART SELVHJULPEN: Thomas Widlund noterer seg at SvenErik Larsson klarer mer og mer selv. og var til stor nytte for mange bekjente i Erikslund før han havnet på sykehuset. Nå er han inne i sin andre periode med hjemmetjeneste som inkluderer rehabilitering. Ett år etter at han sist ble skrevet ut fra sykehuset, klarer 78-åringen det aller meste selv. Han har noen hjelpemidler og en yngre bror som handler for ham.  Min oppgave er å støtte Sven-Erik slik at han blir mer og mer selvgående, sier Thomas. > ¸ˇ32 > Fagbladet 11/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL