¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOPTIMIST:  Jeg har virkelig tro på ham. Sven-Erik har en sterk karakter, og vil snart klare seg helt uten vår hjelp, sier Thomas Widlund. ¸ˇHjemmetjenester i Ostersund Ostersund kommune ligger i Jamtland. Kommunen har om lag 60.000 innbyggere, nesten 45.000 i byen Ostersund. Hjemmetjenestene er delt inn i åtte administrative enheter. Seks driftes av kommunen, to av private. Hjemmetjenesten i hver enhet har mellom to og fire team som dekker hvert sitt område. Hjemmetjenesten i hvert område har en rehabiliteringsenhet med en ergoterapeut og en fysioterapeut. Fagbladet har besøkt Erikslund i Oden, en av de åtte enhetene. Erikslund er et av tre områder i Oden. Hjemmetjenesten i Erikslund har til sammen 22 fast ansatte. Antall brukere er mellom 70 og 80 år. Noen av dem har bare alarm. Enkelte har opptil 60 timer bistand per uke. Leder for hjemmetjenesten, fysioterapeuten og ergoterapeuten samt to distriktssykepleiere danner lederteamet. De møtes hver uke og utveksler informasjon fra sykehus og vurderer behov hos nye brukere. Dessuten vurderer de om noen av brukerne er blitt mer selvhjulpne, slik at tiltak kan fjernes. Andre tema er avvik og fallrapporter. Annenhver uke har lederteamet møte med bestillerkontoret. Hver uke møter de personalet i hjemmetjenesten for å diskutere brukerne. ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonHEL