¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStøtter uten å overta Nyansatte i hjemmetjenesten i Ostersund får åtte timer generell opplæring av rehabiliteringsteamet i forflytning, hjelpemidler og ergonomi. Sommervikarene får fire timer med undervisning.  Deretter blir vi introdusert for hver enkelt bruker og hans eller hennes hjelpemidler, forteller Thomas. Mens Thomas prater, steller Sven-Erik i stand sin egen frokost.  Dette fikser du bra. Thomas observerer og roser Sven-Erik for de herlige smørbrødene han gjør i stand. Alle som arbeider med mennesker med en skade som forsinker dem i de daglige aktivitetene, vet at de trenger trening. Det beste er å la dem klare seg selv i størst mulig grad. Men langt fra alle er i stand til ikke å gripe inn og ta over. Thomas klarer det. Han står med hendene på ryggen og prater og tøyser mens Sven-Erik gjør jobben. Suksessfaktorer ¸ˇ¸ˇ¸ˇSTYRKETRENING: Kjersti får god hjelp til øvelsene av Margita Søderberg. Trivselstreff med trim En gang i uka samles opptil 14 hjemmeboende mennesker mellom 70 og 99 år til gymnastikk og sosialt samvær. Etter om lag 30 minutter med mosjon, setter de seg rundt bordet for å ta en kopp kaffe og et kakestykke. Tanken med tiltaket er å skape sosiale relasjoner mellom de eldre og forebygge fysisk forfall. Slik ønsker rehabiliteringstjenesten å bidra til bedre livskvalitet og redusert behov for hjemmetjenester. Målgruppa er brukere eller andre eldre som ligger i risikosonen for å bli avhengig av hjemmetjenestens tilbud om sosialt samvær eller praktisk bistand. Ergo- og fysioterapeuten sitter sammen med gruppa. ET HALVT KOSTESKAFT: Hvis de har noe å holde i, blir det mye lettere å rotere kroppen eller strekke seg. Mange av deltakerne er innvilget en eller flere ukentlige spaserturer. Hjemmetjenesten legger disse turene slik at de får følge til og fra trivselstreffene. Det var rehabiliteringstjenesten som i 2009 startet trivselstreffene. Fysioterapeuten har spilt inn musikk til gymnastikken og lært opp flere i hjemmetjenesten til å lede aktivitetene. Trening av muskler, bevegelse og balanse har resultert i færre fallulykker. Ergoterapeuten, fysioterapeuten, leder for hjemmetjenesten og distriktssykepleieren i Erikslund samt samarbeidspartneren på sykehuset fikk i 2009 Ostersund kommunes Pleie- og omsorgspris på 25.000 kroner for tiltaket. ¸ˇBodil Evertsson, ergoterapeut og medisinsk ansvarlig for rehabilitering i Ostersund, er overbevist om at det systemet de har utarbeidet for hverdagsrehabilitering, er framtidsrettet. Bodil Evertsson, ergoterapeut og medisinsk ansvarlig. ¸ˇ Konseptet fungerer, men det går ikke av seg selv, sier hun. I tillegg til at alle ansatte i hjemmetjenesten trenger en arena for tverrfaglige diskusjoner, mener hun også at følgende må på plass: " Hjemmetjenesten må ha tilstrekkelig mange ergo- og fysioterapeuter. " Leder i hjemmetjenesten må hele tida prioritere tid til felles møter slik at alle som møter en pasient eller bruker, får snakket og reflektert sammen. " Leder må holde fast ved at muligheter for å styrke brukeren alltid blir vurdert nøye før andre tiltak settes inn. " Alle som arbeider i hjemmetjenesten må læres opp av ergo- og fysioterapeuter til å se muligheter for rehabilitering og bidra til opptrening. " Øverste leder i hjemmetjenesten må ha høgskoleutdanning i et helsefag. 34 > Fagbladet 11/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL