¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇInvitasjon til Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre Storefjell Resort Hotel, Gol, 4. 6.mars 2013 Fagforbundet Seksjon helse og sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. Denne gang med Fagakademiet som medarrangør. Innhold Konferansen tar opp sentrale og tidsaktuelle temaer, som blant annet: " Etablering av utvidet nyfødtscreening i Norge " Barnepleiernes plass i Samhandlingsreformen " Vi flytter sykehuset hjem " Samspill mellom foreldre og for tidlig fødte barn " Mishandling og omsorgssvikt av barn Målgruppe Målgruppen er barnepleiere og jordmødre. Konferanseavgift Medlemmer Kr. 3.700-, for full pensjon med 2 overnattinger (mandag 04.03 onsdag 06.03.13) Ikke-medlemmer Kr. 4.900,-, for full pensjon med 2 overnattinger (mandag 04.03 onsdag 06.03.13) De som ønsker ekstra overnatting fra til 03. 04.03.12 må selv kontakte hotellet. Prisen er kr. 620,- Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i Fagforbundet har mulighet til å søke Fagforbundet sin stipendordning. Påmelding Se www.fagakademiet.no under konferanser. Innen 20.12.12 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. Studiesteder: Lillestrøm og Oslo. Se våre nettsider for info om oppstartsdato. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBli HELSEFAGARBEIDER  med ABC til fagbrev Det er nå mulighet for ansatte i helse- og omsorgtjenesten som ikke har helsefaglig utdanning, å bli helsefagarbeider gjennom bedriftsintern opplæring. Deltakelse i studiegrupper med Demensomsorgens eller Eldreomsorgens ABC, gir mulighet for å starte på utdanning som fører fram til godkjenning som helsefagarbeider. Utdanningen er en satsing i Kompetanseløftet 2015 og er gratis for deltakerne. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOrganisering Ukesamlinger Nettforlesninger Oppgaveløsning og selvstudium Veiledning på egen arbeidsplass Ta kontakt: Tidsperspektiv Avhenger av deltakerens tidligere kompetanse ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇProsjektleder Marta Reggestad, tlf 977 50 643 Mail: marta.reggestad@aldringoghelse.no Opptak telefon 33 34 19 50 www.aldringoghelse.no/?PageID=403 4 www.aldringoghelse.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 11/2012 > 35 Gratis utdanning! fbaargang2012 fbseksjonHEL