¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ14 spreke drammensere med demensdiagnose prøver ut GPS. De får beholde friheten, og pårørende føler seg trygge når de går på tur. Personalet i hjemmetjenesten prøver å finne en farbar vei mellom sikkerhet og etikk. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT Fri og trygg med ¸ˇ¸ˇ Noen har det i blodet at de må ut. Jeg tror de ville blitt mer deprimert om de ikke fikk komme ut i frisk luft på fine dager, sier Mari Trogstad, hjelpepleier ved åssiden hjemmetjeneste i Drammen. En bedre løsning Monica Andersen, sykepleier og kollega av Mari Trogstad, er enig i at bruk av GPS påvirker livet til brukerne i positiv retning. Også hun er overbevist om at muligheten til å bevege seg fritt til tross for en demenslidelse øker livskvaliteten til brukerne. Enkelte ville vært utrygge og holdt seg inne hvis de ikke hadde blitt utstyrt med GPS. Andre ville sannsynligvis ha gått ut uansett.  Da er det betryggende både for pårørende og oss at de har med seg en GPS, mener Andersen og Trogstad. Hjemmetjenesten på åssiden har vært med i et forsøksprosjekt i snart ett år. Tre av deres brukere har fått utlevert en GPS. Erfaringene så langt gjør at Andersen og Trogstad håper hjemmetjenesten i framtida får mulighet til å bruke hjelpemiddelet på brukere som er i god fysisk form og som liker å bevege seg utendørs selv om orienteringsevnen svekkes.  Det må være bedre enn at vi må låse dørene deres, sier Trogstad. Etisk balansegang Personalet kan når som helst spore opp brukerens posisjon hvis han eller hun har på seg GPS, bortsett fra hvis brukeren befinner seg innendørs bak tykke betongvegger eller ETISK FORSVSARLIG:  Hvis vi er restriktive med å spore brukerne, er GPS en stor fordel for mange mennesker med demens, mener Monica Andersen og Mari Trogstad. på toget. Personalet kan dessuten ringe opp bruker og på den måten hente inn informasjon om hvor han eller hun befinner seg ved å tyde bakgrunnsstøy. De kan også gå inn i GPSens historikk og se hvor brukeren har vært flere dager bakover.  Vi kan alltid spore dem opp, men vi må tenke nøye gjennom det før vi gjør det, sier Monica Andersen. Hun er tydelig skeptisk til de utstrakte muligheter for overvåkning som > utstyret gir. ¸ˇMålet er at personer med demens skal få muligheten til fortsatt å være fysisk aktive. ¸ˇMONICA ANDERSEN 36 > Fagbladet 11/2012 ¸ˇ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonHEL