¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇgrunn av de mange ekstra oppgavene de må utføre. Når ansatte stadig vekk må bruke tid på oppgaver de ikke er utdannet til, er det vel også en viss fare for at de kan miste litt av interessen og gå lei av jobben. Ifølge Espen Skorstad i boka Rett person på rett plass, blir jobbtilfredsheten og trivselen på arbeidsplassen langt større om arbeidstakerne får drive med det de kan og er utdannet til. En positiv konsekvens av dette kan være at sykefraværet går ned. Sykefraværet for leger er relativt lavt, men det er økende. Blant sykepleiere er sykefraværet relativt konstant høyt. Vi er overbevist om at mye av dette skyldes jobbstress på grunn av økende antall opp- gaver. Mer bruk av for eksempel helsesekretærer, kan frigjøre mye arbeidstid for leger og sykepleiere som de i stedet kan bruke på pasientene. Da kan den eksisterende kompetansen brukes på rett sted. Faglig dyktighet kombinert med interesse, skaper naturlig begeistring i arbeidet. Vi mener ikke at all jobbglidning er negativ; noen ganger kan manglende kompetanse løses på den måten. For eksempel har OUS nettopp startet et prosjekt hvor radiografer overtar en del av radiologenes arbeidsoppgaver, fordi det  etter hva vi forstår  er mangel på radiologer. De nye oppgavene ligger innenfor radiografenes fagområde, og kan være med på å gi dem høyere status og dessuten mer utfordrende arbeidsoppgaver som krever vesentlig videreutdanning. Vi vil understreke at vi ikke vet nok om dette prosjektet, men vi velger likevel å kommentere det. Fagforbundet har alltid vært svært opptatt av å ha rett person på rett plass. Vi vil ha riktig bruk av ansattes kompetanse, og vi vektlegger både tverrfaglighet og flerfaglighet fordi vi mener det gir god kvalitet i pasientbehandlingen. Fordi tidene og behovene endrer seg, vil vi alltid ha naturlige endringer i utdanning og arbeidssituasjon. Det betyr ikke at helsesektoren bør satse på at få yrkesutøvere gjør manges oppgaver. Fagbladet 11/2012 > 41 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonHEL