¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRingte alle omsorgsarbeiderne Liv Sigrund Holmberg, leder i Fagforbundets Seksjon helse og sosial i opplandskommunen Sør-Fron, kontaktet kommunens 14 omsorgsarbeidere og fortalte at de nå kan få autorisasjon som helsefagarbeidere og dermed også den samme særaldersgrensa som hjelpepleiere. Etter at det under årets tariffoppgjør ble enighet om at også helsefagarbeiderne får særaldersgrense på 65 år, ble det fordelaktig for omsorgsarbeidere å skaffe seg autorisasjon som helsefagarbeidere.  Jeg ringte hver enkelt og sa at hvis de ønsket å konvertere, vil forbundet dekke utgiftene, forteller Holmberg.  Alle ble kjempeglade. Med dette tilbudet følte hver enkelt at hun eller han ble sett. Derfor var det ekstra trivelig å gi dem en slik gave, sier Holmberg. KES Nettsider om legemidler Fagforbundet har i samarbeid med farmasøyt Agnes Gombos utviklet et verktøy om legemiddelhåndtering: www.legemiddelhaandtering.no. Nettsida inneholder tekst, filmer og nedlastbare lydfiler. Verktøyet er beregnet på hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere.  Vi anbefaler å kombinere opplæringsprogrammet med undervisning i legemiddellære av farmasøyt eller lege, sier Nye håndbøker for 2013 fra SHS Mange yrkesgrupper i Fagforbundet Seksjon helse og sosial får årlig sin egen almanakk med faglig informasjon i tillegg til kalenderen. Disse håndbøkene er mer solide enn kalenderen som sendes alle medlemmer i Fagforbundet, og er blitt svært populære. Ved skolestart i august var håndbøkene for sykepleiere og helsefagarbeidere ferdige. Nå har SHS også laget ferdig Håndbok for hjemmehjelpere, for aktivitører, for ernæringsarbeidere og for dem som arbeider i barnevernet. Hånd- rådgiver Siri Bøgh i Seksjon helse og sosial. Programmet egner seg også for individuell bruk for dem som ønsker å friske opp sine kunnskaper. Bøgh legger til at det er gratis å bruke nettløsningen, men at man må registrere seg med brukernavn og passord for å få tilgang. Hun minner også om at heftet om legemiddellære fremdeles er å få kjøpt i Fagforbundets nettbutikk. KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇbok for ambulansearbeidere og paramedic er underveis. Du kan bestille håndbøkene gjennom din lokale tillitsvalgte eller direkte fra nettbutikken@fagforbundet.no KES ¸ˇ¸ˇHelsefagarbeidere og EM-helter Ann Catrin Hole og Lisa Søderlund Adsem er stolte utøvere av yrket sitt. De er to av mange dyktige helsefagarbeidere ved Stavanger universitetssykehus, men samtidig skiller de seg ut fra de andre. De representerte Norge under årets EM i yrkesfag  og vant! Det er lett å la seg imponere av de smilende Sandnes-jentene (se side 14). Under mesterskapet i Belgia nylig konkurrerte de med de aller beste helsefagarbeiderne i Europa. De viste suverene kunnskaper i blant annet behandling av brannskade og rensing av sår. Dommerne lot seg rive med av den faglige kunnskapen og deres evne til å gi pleie og omsorg. Jentene er flotte ambassadører for yrket sitt. De er for- Møtet med glade og fornøyde helsefagarbeidere kan bli avgjørende for valg av yrkesretning bilder for tusenvis av gutter og jenter som vurderer å utdanne seg til helefagarbeidere. Og de viser med all mulig tydelighet at de nærmere 100.000 hjelpepleiere og helsefagarbeidere landet rundt har grunn til å være stolte av den jobben de gjør. Vi håper Ann Catrin og Lisa får møte mange skoleung- dommer i ukene, månedene og årene som kommer. Møtet med glade og fornøyde helsefag- arbeidere kan bli avgjørende for valg av yrkesretning. Men du trenger langt fra å være europamester for å fortelle det glade budskap til noen du kjenner; at helsefagarbeidere er personer som er stolte og glade i jobben sin  og at det er fantastisk flott å gi omsorg til andre mennesker. Vi må rekruttere mange tusen nye helsefagarbeidere i årene som kommer. For at vi skal lykkes med det, trenger vi all den drahjelp vi kan få. Fortell så mange du kan om hvorfor du liker yrket ditt. Det er godt mulig at akkurat du klarer å overtale noen til å bli morgendagens helsefagarbeider. ¸ˇ¸ˇ¸ˇKJELLFRID T. BLAKSTAD 42 > Fagbladet 11/2012 Håndbok for 2013 deg som arbeider i barnevernet fbaargang2012 fbseksjonHEL