¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇB-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇFagforbundet har over 330.000 medlemmer. De representerer over 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇSKAPER TRYGGHET Mona Kristensen er tannhelsesekretær i firmaet 3Tannlegerª i Kristiansand. Arbeidet hennes består i å assistere tannlegen og gjøre administrativt arbeid som innkallinger, ringe folk som glemmer timen og ta imot betaling.  I tillegg er det en viktig del av jobben å få folk til å føle seg vel og kjenne seg trygge. Vi er tannlegekontorets ansikt utad, sier hun. Mona er en av 770 tannpleiere og -helsesekretærer i Fagforbundet. Foto: Eva Kylland fbaargang2012 fbseksjonHEL