¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Kulturell utjevningspolitikk ¸ˇMUSIKKMORGEN: Aurora Kobernus og Andreas Sagen i 10. klasse nyter å få en konsert i første time på en vanlig tirsdag. ¸ˇSJAUING: Det er intet luksusliv å være på turne med Den kulturelle skolesekken. Mats Vang Myhre tar i et tak for å få utstyret tilbake i varebilen. Arnøy forteller om gledelige tilbakemeldinger om at et forfattermøte, en konsert eller et teaterstykke virkelig har betydd noe for barna eller ungdommene.  I forrige uke fikk vi melding fra biblioteket i en av kommunene om lange køer av ungdom som ville låne bøkene til en forfatter som hadde vært på skolebesøk, forteller Arnøy.  I Hamarøy har mange av elevene som hadde planlagt å gå på videregående skole et annet sted, i stedet valgt å fortsette skolegangen i hjemkommunen på grunn av mange gode kulturopplevelser. Slike tilbakemeldinger gjør at jobben virkelig oppleves som meningsfylt, sier hun, og fortsetter:  Satt på spissen handler det om at barn og unge på Røst skal ha tilgang på gode kunst- og kulturopplevelser. De skal ha det samme tilbudet uansett om foreldrene er ressurssterke eller ikke, og uansett hva slags miljø de tilhører. Egen kulturhistorie  Kall det gjerne en kulturell utjevningspolitikk, der alle har mulighet for den gode opplevelsen, sier Hege Larsen, kulturrådgiver i Lier kommune i Buskerud. Hun er kommunens koordinator for Den kulturelle skolesekken, i tillegg til en rekke andre områder som er lagt under virksomheten for kultur og fritid.  Vi abonnerer på en pakke fra fylkeskommunen, der alle elever får et tilbud om to konserter, en forestilling med scenekunst, en utstilling og et møte med en forfatter i 3., 6. og 8. klasse. Selve pakka er finansiert av statlige midler, men kommunene må dekke en abonnementspris, sier Larsen. Buskerud har inngått en partnerskapsavtale med alle kommuner, som får et regionalt tilbud og betaler en liten egenandel. I tillegg deler fylket ut midler som kommunene disponerer selv, opplyser koordinator for Den kulturelle skolesekken i Buskerud, Hilde Eriksen.  Vi er også opptatt av at elevene skal få kjenne på sine kulturelle røtter og få god 10 > Fagbladet 11/2012 ¸ˇGJESTEARTIST: NilsOlav Johansen trekker elever opp på scenen for å bidra til å skape musikken. Riya Chhurra i 10. klasse spiller på iPadpianoª. fbaargang2012 fbseksjonKIR