¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇdlingsreformen ytterligere på både fastleger og IKT, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. Elektronisk samhandling  Jeg kan ikke si hvorvidt 140 millioner kroner er tilstrekkelig for å dekke behovet for å styrke samhandlingsreformen, men at regjeringen har øremerket midler til IKTsatsing, er svært viktig, sier nestleder i Fagforbundet, Mette Nord. Av de ekstra midlene til samhandlingsreformen, er 90 millioner satt av til bedre elektronisk samhandling. Av disse vil 30 millioner gå til å øke bruken av elektroniske meldinger.  For å få i gang en god samhandling mellom kommune og stat, mellom kommuner, og internt i kommunene er vi avhengig av god informasjonsflyt og trygg og forsvarlig kommunikasjon, fastslår Nord. Mer til fastleger 50 millioner kroner skal brukes til flere allmennleger. Den nye fastlegeforskriften trer i kraft fra nyttår. Forskriften er et viktig verktøy for å utvikle allmennlegetjenesten.  Det er en riktig prioritering å styrke fastlegeordningen. I tillegg vil det være behov for både å øke grunnbemanningen og styrke kompetansen til de som jobber i kommunene i dag gjennom etter- og videreutdanning, sier Nord. Hun mener det vil være naturlig at styrkingen blant helsearbeidere, utenom fastlegene, tas av de 5 milliarder kronene kommunene har fått i økte frie inntekter. > Fagbladet 11/2012 > 17 fbaargang2012 fbseksjonKIR