¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇFagbladets ekspertpanel Yrkesskade Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Børge Benum Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Anne Gry RønningAaby Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. SPØRSMåL: Jeg har stilling som hjelpepleier, og har en yrkesskade fra 2006. Jeg falt på jobben under stell av en bruker, og skadet meg i ryggen. I denne stillingen jobbet jeg turnus. Skaden ble godkjent som yrkesskade i 2006. Etter det klarte jeg ikke den samme jobben, så jeg ble omplassert på dagsenter. Siden 2006 har saken min blitt behandlet av et forsikringsselskap. I 2010 fikk jeg et brev med råd om at saken min ble avsluttet med et tilbud på 10.000 kroner. Etterpå har jeg vært hos forsikringsnevrologisk lege og fått beskjed om at jeg kan bli mye verre enn jeg er i dag, og at jeg kan bli rammet av lammelser. Jeg har også tenkt på at min stilling i ved dagsenter i dag innebærer at jeg taper de tilleggene jeg hadde ved turnusjobben min, med vakter på kvelder, helger og høytidsdager. Hos forsikringsselskapet har jeg fått beskjed om at jeg må få dokumentert tilleggene mine fra arbeidsgiver, og at jeg da kan få de pengene jeg har tapt på ikke å gå vakter. Jeg fikk jo beskjed om at jeg ikke skulle tape noe da jeg ble omplassert til dagsenter. Jeg har vært i kontakt med fagforeningen, men der mener de at det jeg får i dag er riktig. Etter det fikk jeg arbeidsgiver til å regne ut tilleggene mine, og nå har jeg fått et tilbud om å avslutte saken med 200.000 kroner som skal dekke tilleggene mine fra 2008 til 2012. Jeg får med andre ord ingenting for alle de årene jeg skal jobbe framover, der jeg kommer til å tape alle vakttillegg fordi jeg er omplassert til dagsenter. Jeg har fått beskjed om at jeg er for ung, og at jeg kanskje kan finne en annen jobb i framtida. Jeg har forklart at jeg har en yrkesskade og at jeg skal jobbe med det samme til jeg blir pensjonist. Er det riktig at dette er det eneste jeg har krav på? P.K. SVAR: Det er veldig vanskelig å kunne gi konkrete råd i saken din, og man trenger å nøye gå igjennom dokumentasjon og medisinske forhold for å kunne gi svar. Det er derfor vanskelig å si noe om tilbudet fra forsikringsselskapet er korrekt. Spørsmålet ditt er knyttet til yrkesskadeforsikringsloven, og jeg gir derfor generelt råd i forhold til det. Det vanlige utgangspunkt ved yrkesskader er at man skal få dekket økonomisk tap som følge av yrkesskaden, dette gjelder både utgifter (for eksempel til egenandeler eller forhold som Nav ikke dekker) og inntektstap fra skaden skjer og fram til oppgjørsdato, det vil si datoen da forsikringsselskapet gjør opp skaden. For inntektstap framover, beregnes erstatning i samsvar med forskrift om standardisert erstatning ved yrkesskade. Det kan tyde på at du bør få bistand videre med saken din. Jeg vil derfor råde deg til å ta kontakt med Fagforbundets tillitsvalgte som eventuelt kan bistå slik at saken sendes videre til Fagforbundet Oslo for videre oppfølgning. Dersom forsikringsselskapet har satt en frist for tilbakemelding på sitt tilbud, må du huske å ta kontakt med selskapet for å få utsatt fristen, og begrunne dette med at du har anmodet om bistand fra Fagforbundet. Anne Gry Rønning-Aaby, forbundsadvokat ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇReiseforsikring og graviditet SPØRSMåL: Jeg har LOFavør reiseforsikring. Må jeg endre den nå som jeg er gravid? H. SVAR: Du trenger ikke å endre noe som helst på reiseforsikringen fordi du er gravid. Du er dekket på helt vanlig måte inntil uke 36 av svangerskapet. Men det er et par punkter i forsikringsvilkårene som er nyttig for deg som gravid å kjenne til. Det ene er at du ikke får dekket utgifter ved avbestilling fordi du er gravid. På den annen side har du fortsatt avbestillingsbeskyttelse om du får alvorlige, uventede komplikasjoner som inntreffer før den 36. svangerskapsuken. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 ¸ˇ24 > Fagbladet 11/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR