¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNår kulturskolen nå skal være en del av SFO, må det være et gratis tilbud.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ En trygg oppvekst Alle barn må få muligheten til en god og trygg oppvekst, sier Mette Henriksen Aas i Fagforbundet. Hun er glad for at det kommunale barnevernet styrkes med 205 millioner kroner neste år. Side 28 ˇ€.‹ Lettar vegen til fagbrev Eit prosjekt i fem fylke skal motivere tilsette til å ta fagbrev. I Nord-Trøndelag er 67 praksiskandidatar i ferd med å ta fagbrev. 35 av dei skal bli barne- og ungdomsarbeidarar. Side 32 ˇ€.‹ Dårlig inneklima gir sykefravær FOKUS: Dårlig inneklima fører blant annet til luftveislidelser, som er den hyppigste årsaken til korttidsfravær og den nest viktigste årsaken til sykefravær generelt, skriver Marit Wahlstedt og Jarle Kristoffersen. Side 36 Gudstjeneste i utendørs katedral Flere ganger i året trekker ansatte og menigheten ut av kirkebygget og holder utendørs gudstjeneste med naturen som mektig katedral. I Finnkirka har de Lyngsalpene i Troms som bakteppe. Side 30 Fagbladet 11/2012 > 27 ¸ˇFoto: Lars åke Andersen fbaargang2012 fbseksjonKIR