¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇmulighet til å kombinere søndagstur med gudstjeneste, mens for andre passer det ikke. Dette er et alternativ til den vanlige gudstjenesten, sier Norbye.  Vi prøver å formidle evangeliet i den rammen naturen gir oss. Ved for eksempel å bruke kart og kompass som bilde på Bibelen, er det lettere å se hvordan Bibelens ord kan være veiviser for livsvandringen, sier Gaute Norbye. Nye muligheter Fungerende biskop i Hålogaland, Herborg Finnset Heiene, bekrefter entusiastisk at friluftsgudstjenester gir nye muligheter.  Vi ser at det blir flere steder som har utegudstjenester. Kirka har fokus på miljø og skaperverket, og dette er en fin måte å bruke naturen ute på. Jeg har selv ledet flere gudstjenester ute, både vinter og sommer  til og med i november. Da hadde vi fakler i mørket, og noen brukte sparken til å sitte på, sier hun. Kirkelederen forteller at i riktig gamle dager måtte folk både betale og ordne frakt for å få presten til bygda. Da kom presten om sommeren, og hadde jordfestelse for dem som hadde dødd i løpet av vinteren. I mange bygder har de beholdt denne skikken med at presten kommer og har en kirkegårdsandakt. Lokale støttespillere Friluftsgudstjenester krever lokale støttespillere, og kirketjener og organist får ofte andre oppgaver enn de vanlige. Den fungerende biskopen legger vekt på det sosiale aspektet, og ser at både prest og menighet kommer nærmere hverandre. Hun føler også at folk kommer nærmere sin Gud i friluft, at vi lettere tar på alvor hva naturen gjør med oss, ogatvihargodtavåbliminnetpåatvierendelavdet hele.  Jeg har en artig historie om en prest som hadde fast campingvogn på en campingplass. En av naboene mente at de måtte få til en gudstjeneste på campingplassen  han skulle være med å bygge alter i snøen. Så ble dette til en fast tradisjon på campingplassen. Det er jo hyggelig å se at kirka når nye grupper på denne måten, sier fungerende biskop. Hun bekrefter at dette ikke er initiert ovenfra i kirka, men er noe som er oppstått på grasrota. KATEDRAL: I mektig natur i Tromsøs ytterkant holder Gaute Norbye preken for Kroken menighet. Tor Voie, en lokal musikant i bygda Oldervik, spiller salmene på trekkspillet. Fagbladet 11/2012 > 31 fbaargang2012 fbseksjonKIR