¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇSKOLEELEVER: 45 elever fra Alta videregående skole møttes til temadag på Rica hotell Unge og verdifulle finnmarkinger Alle elevene på vg2 for helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere i Alta var nylig invitert til temadag i regi av Seksjon helse og sosial (SHS) og Seksjon kirke kultur oppvekst (SKKO) samt ungdomsutvalget i Finnmark.  Hovedbudskapet på temadagen var at den utdanningen de holder på med, er verdifull både for dem og for samfunnet i fylket vårt, forteller Eva Sætrum, leder i Finnmark SHS. Sætrum snakket om verdien av å fullføre den fagutdanningen elevene har begynt på. Morten Wilhemsen og Beate Brynjulfsen fortalte om sin hverdag som barne- og ung- Følg yrkeslandslaget i sosiale medier WorldSkills Norway har pusset opp nettsidene og gjort dem mer brukervennlige. Her skal du finne aktuell informasjon om fagopplæring og yrkeskonkurranser. Nettsidene vil by på tett kontakt med deltakerne på yrkeslandslaget, og sterkere knytning mot sosiale medier. På WorldSkills Norways nettsider blir det publisert aktuelle saker om yrkesfag og fagopplæring. Skolekonkurranser, Yrkes-NM, Yrkes-EM og YrkesVM står i fokus. Det er her yrkeslandslaget domsarbeidere, Renate Fagernes og Marita Lundberg fortalte om jobben som helsefagarbeidere. De 45 elevene fra videregående fikk også se filmen fra kåring av Norges helsefagarbeider fra 2011.  De unge satte stor pris på filmen, og de så mange muligheter for hvordan de selv kunne bruke utdanningen sin, forteller Sætrum. Hilde Charlotte Kaspersen delte sine erfaringer som ung i Fagforbundet, Jorunn Mikkelsen orienterte om ungdommens rettigheter i arbeidslivet og Marlyn Nilsen Olavson fortalte om lærlingens ståsted. KES I oversikten under Yrker og utdanning kan den som vil lære mer om det enkelte faget. WorldSkills Norway fins også både på Facebook og Twitter. IVR ¸ˇ¸ˇ¸ˇblir presentert foran hvert internasjonale mesterskap. ¸ˇØkt satsing på kultur Vår nye kulturminister Hadia Tajic presenterte i høst tidenes største kulturbudsjett. Regjeringa er nå bare 0,4 prosentpoeng fra å innfri løftet om at en prosent av det totale statsbudsjettet skal gå til kultur. Det er to ting som er viktig for Fagforbundet. Det ene er at alle innbyggere har tilgang på gode og likeverdige tjenester. Det andre er at medlemmene våre får rammebetingelser og arbeidsvilkår som setter dem i stand til å yte tjenestene. Mange av Fagforbundets forslag til statsbudsjettet er tatt til følge. Det er vi glade for. Blant annet økes budsjettet til rekruttering, forskning og kompetanseheving blant barnehageansatte med 20 millioner kroner. I tråd med innspill fra Fagforbundet skal økningen gå til å styrke etter- og videreutdanningstilbudet for assistenter i barnehagene. Når kulturskolen nå skal være en del av SFO, må det være et gratis tilbud. At det skal brukes 30 friske millioner, øremerket til å følge opp ungdom som faller utenfor arbeid og utdanning, er også gledelig. I vårt innspill til regjeringa foreslo Fagforbundet å innføre makspris og ventelistegaranti i Kulturskolen. Kunnskapsdepartementet tar et lite skritt på veien. ¸ˇ¸ˇDe bevilger 73,8 millioner kroner til en uketime med kulturskoletilbud i skole eller SFO for 1. 4. trinn  en økning på 33,8 millioner kroner neste år. Alle kommuner pålegges å tilby denne uketimen fra høsten 2013, mens det er frivillig for elevene. METTE HENRIKSEN AAS NY OG FRESH: www.worldskills.no har pyntet seg. ¸ˇ¸ˇ¸ˇNår kulturskolen nå skal være en del av SFO, må det være et gratis tilbud. Det ligger det til rette for dersom kommunene får midler tilsvarende hva det koster å bemanne tilbudet. Det må ikke bli slik at denne uketimen blir en salderingspost for skolefritidsordninga. På grunn av altfor lav grunnbemanning i SFO kan den i beste fall være med på å avlaste de ansatte. Men da må bemanninga på SFO fortsette på dagens nivå, slik at tilbudet til barna totalt sett blir styrket. 38 > Fagbladet 11/2012 Foto: Fagforbundet i Finnmark fbaargang2012 fbseksjonKIR