¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKTIPS? M teljing av bibelhistoria om Noahs ark og fabelen om korleis hunden fekk snute. Bibelforteljinga er modernisert, både i språk og handling. Her blir Arka kalla ein livbåt, dyra som går om bord, har trillekoffert og ryggsekk, og krokodillen får cornflakes til frukost. Teikningane er store og detaljerte. Likevel gjev dei eit litt for enkelt preg, meiner underteikna. Dei blasse fargane gjer sidene litt for like, og kanskje ikkje så spanande og innbydande for dei unge lesarane. Trass i det gjev detaljane mange historier i same forteljinga og mange små oppdagingar, for dei eldste borna som kan lese sjølve, men også for dei som blir lesne for. Borna vil nok føle med hunden som blir ståande for å tette holet då det går hol på Noahs ark; ikkje rart at snuten blir våt då. Boka vil gjere ei bibelforteljing som dei fleste kjenner, enklare å fylgje med i og gjev forteljinga ei moderne ramme som aktualiserer ho. I byrjinga av boka blir det til dømes fortalt at Noah reiste rundt overalt og samla saman alle dei dyra ein kan tenkje seg. Han inviterte til og med inn dei slimete vesena som folk flest sprøyter gift på eller trør på for å bli kvitt for godt. Judith Sørhus Litlehamar UNNI OG GUNNI M Bøkene om Unni og Gunni er nye biletbøker for dei minste borna. I haust kjem bøkene Unni og Gunni reiser og Unni og Gunni malar. Den siste boka i serien, Unni og Gunni gjer det fint, kjem ut i 2013. I haust kjem dessutan bøkene som bokappar. Anna R. Folkestad debuterte i 2011 med biletboka Henrik And. Pingvinane Unni og Gunni er gode venner som prøver å finne gode løysingar på kvardagsproblem. Historiene og problemstillingane er enkle og lette å fylgje med i, også for dei minste barna. I boka Unni og Gunni malar skal vennene måle igloen sin og set i gong med å blande fargane dei treng. Dermed blir ikkje berre boka ei god historie, men også ei lærerik forteljing om korleis dei ulike fargane blir til. Og kva skal dei gjere når dei vil ut og reise? Fly på eit flygande teppe, sjølvsagt. Denne historia gjev gode forklaringar på omgrep som handlar om tid og reising. Bileta kan kanskje til tider bli litt einsformige, sidan illustrasjonane i stor grad er konsentrerte rundt pingvinane. Samstundes er figurane lette å kjenne att og ber historia på ein god måte. Judith Sørhus Litlehamar ¸ˇHISTORIA OM KORLEIS HUNDEN FEKK VåT SNUE Dette er ei gjenfor- ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAv Kenneth Steven Illustrert av Øyvind Torseter Samlaget 2012 ¸ˇ¸ˇAndre stadar ein kan finne tips til språkstimulering i barnehagen: Lesesenteret, som er ein del av Universitetet i Stavanger. lesesenteret.no ¸ˇSkrivesenteret, som er ein del av Høgskolen i Sør-Trøndelag skrivesenteret.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAv: Anna R. Folkestad Samlaget 2012 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBokmeldingar fbaargang2012 fbseksjonKIR