¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFra motbakke til suksess Ei rakrygget kvinne står stolt ved leirhytta si og smiler. Hun forteller om gleder og håp for framtida  for seg og for barna. For dem som møtte henne for noen få år siden, er hun ikke til å kjenne igjen. Tekst og foto: JAN TORE SKJELBEK Deolinda Cassova har blitt 49 år gammel og bor sammen med sine seks barn. Det er seks år siden de første fra Fagforbundet traff henne i landsbyen i utkanten av millionbyen Huambo i Angola. Den gang var det ikke lett å finne tegn på at dette skulle bli en suksesshistorie, livet hennes var fylt av motbakker. Deolinda manglet alt  trygghet, helse, bolig og mat på bordet. Men de rette personene trodde de kunne hjelpe Deolinda. Fagforbundets lokalsamfunnsprogram sørget for startkapital til et hus der regnet ikke lenger trengte seg inn  og et mikrokredittlån som gjorde det mulig å starte salgsbod på det lokale matmarkedet.  Hjelpen fra Norge har endret alt. Nå kan jeg hjelpe familien og gi barna den tryggheten de fortjener. Det er nesten uvirkelig så mye godt som har skjedd oss, sier hun.  Jeg husker tydelig den dagen det ble klart at jeg skulle få hjelp til å bygge mitt eget hus. Og det var fantastisk den dagen jeg kunne servere hele familien et skikkelig måltid. Deolinda er enke og er et av mange hyggelige eksempler på at hjelpen fra Fagforbundet når fram til dem som virkelig trenger den. Til sammen 1200 personer skal etter hvert få hjelp gjennom lokalsamfunnsprogrammet som er en slags utvidet del av hjelpeprogrammet til barnebyen i Huambo. Satsingen gjør at de norske bidragsyternes støtte når langt dypere enn til de nå rundt 100 barna i barnebyen. Det gir ny giv til et helt lite lokalsamfunn  og MUITO OBRIGADO  TUSEN TAKK: Deolinda Cassova (49) takker av hele sitt hjerte for bidragene som har gitt henne og familien en ny start. ¸ˇBESØK FRA NORGE: Fagforbundets delegasjon møter Deolinda utenfor hennes hjem i Huambo, Angola. håpet er at det skal gi ringvirkninger også andre steder i Huambo. 40 år med borgerkrig har satt sterke spor. Freden er nå snart ti år gammel  og halvparten av angolanerne er under 15 år. De har ikke opplevd krig og grusomheter på kroppen slik de voksne har gjort. Det er ikke krigen som står på dagsorden på skolen, og i barnebyen. Det er freden og årene som kommer som betyr noe nå. 62 > Fagbladet 11/2012 ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonKIR