¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKunst og kultur gir livskvalitet Naboen min er en underlig skrue. Han jobber i kommunen og er medlem av Fremskrittspartiet. Han kjefter over useriøse aktører på offentlig grunn og er ihuga tilhenger av konkurranseutsetting. Den ene dagen klager han over dårlige veier; den neste skjeller og smeller han over alt veiarbeidet som foregår i bydelen. Naboen og jeg er uenig om det meste, med noen få unntak. Ett av dem er musikk. Der er vi begge bortimot altetende og skjønt enige om at livet ville blitt grått og trist uten Beatles og Bach, og at bare tanken på å miste hørselen nærmest er uutholdelig. Vi er ikke alene om å ha det sånn. Fagfolk mener at kunst og kultur er avgjørende for folks livskvalitet og utvikling, og at det er viktig å legge til rette for at folk får kulturell påfyll gjennom hele livsløpet, fra barnehage til sykehjem. Da regjeringen la fram Kulturløftet II i 2009, var visjonen om at Norge skal være en ledende kulturnasjon som legger vekt på kultur i alle deler av samfunnslivet, konkretisert i 17 punkter. Alle kunstformer og sjangre er med, og det er lagt stor vekt på tilbud til barn og unge, blant annet gjennom kulturskolene og bibliotekene. Fagfolk mener at kunst og kultur er avgjørende for folks livskvalitet og utvikling.ª Det første punktet sier at en prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014. Neste års budsjett er et skritt nærmere dette målet, med en økning til kulturfeltet på nesten 900 millioner kroner. For noen er å lytte til musikk blant det som gir størst glede i livet; andre er faste gjester på teater eller kunst- utstilling. Det viktigste er at kunst og kultur er tilgjengelig for alle. Til priser som er overkommelige også for dem på nederste halvdel av lønnsstigen. Der er vi også enige, naboen og jeg. Han har nemlig ikke så god råd, og ville uten tvil få redusert kulturaktivitetene sine betraktelig dersom den statlige støtten ble borte. Derfor er han litt på kant med partiet sitt i denne saken. Jeg har et hemmelig, lite håp om at han også får øynene opp for andre sider ved partiprogrammet den dagen hans arbeidsplass settes ut på anbud. Ansvarlig redaktør ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMedlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 BESØKSADRESSE Keysers gt.16-7 Inngang Munchs gate 0166-7 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no ADRESSEENDRING fane2hjelpen@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon 22 40 6-70 40 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKONTROLLERT OPPLAG 1. HALVåR 2012: 330.493 Fagbladet 11/2012 > 3 Tegning: Vidar Eriksen fbaargang2012 fbseksjonKON