¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStatsbudsjettet ¸ˇ¸ˇGLAD: Fantastisk, sier Ola Harald Svenning om den økte satsingen på ungdomsgarantien. Nøkkelen til en vellykket samhandlingsreform ligger i kommunene. Tilgang til helsearbeidere med riktig kompetanse er nødvendig, derfor er det også positivt at det er satt av midler i statsbudsjettet til etter- og videreutdanning særlig til dem er uten formell utdanning, legger hun til. Riktig retning Styrkingen av kommuneøkonomien påvirker også samhandlingsreformen. Vi må se hele kommunens virkeområde i forhold til det som går til helsefremmende og forebyggende arbeid. 90 prosent av det forebyggende arbeidet foregår i andre sektorer i kommunene; fra oppvekst, som barnehage, skole og skolefritidsordning, kultur, og teknisk etat, gjennom arbeidet de gjør med blant annet idrettsanlegg og vann og avløp. For eksempel er det satt av 154 millioner kroner til rekruttering, forskning og kompetanseheving på barnehagesiden. Alt i alt er dette et budsjett i riktig retning som gir rom for satsing på alle disse områdene, sier Nord. På RETT VEI: Det er viktig å ikke glemme økt grunnbemanning og styrket kompetanse blant helsearbeiderne i kommunene, sier nestleder, Mette Nord. Jubler for ungdomsgaranti Regjeringen satser på ungdomsgarantien og øker bevilgningene med 30 millioner kroner. Dette er helt fantastisk. Det er noe vi har jobbet med siden den nye ungdomsgarantien kom i 2007. Garantien har vært bra for mange ungdommer, men det er fortsatt altfor mange som ikke kommer tilbake i arbeid eller på skole. Vi har for mange unge som er arbeidsløse og uføre i Norge. Derfor er det gledelig at regjeringen nå tar dette på alvor, sier leder av Fagforbundet Ungdom, Ola Harald Svenning. Unge får hjelp tidligere I dag er det slik at ungdom mellom 20 og 24 år har rett til arbeidsmarkedstiltak hvis de har gått ledige i seks måneder eller mer. Dette er en sak som har stått høyt dags- orden i Fagforbundet Ungdom. Sammen med LOs sentrale ungdomsutvalg har vi lenge tatt til orde for at unge skal ha tilbud om arbeid, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen tre måneder. Med dette løftet vil Nav kunne komme tidligere på banen og sørge for at ungdom ikke gir opp, sier Svenning. Nytter å stå sammen Svenning mener dette viser hvor viktig det er at fagbevegelsens ungdom står sammen: I november møtte sentrale politikere LOs sentrale ungdomsutvalg for å diskutere denne saken. Nå ser vi resultatet. Det viser bare at det nytter med fagligpolitisk samarbeid. Hvis vi står sammen og stiller krav, får vi gjennomslag. Det er en seier for ungdom over hele landet. Tekst: Morten Kristensen, informasjonsavdelingen ¸ˇ¸ˇTannhelse: En god start Regjeringen gir en stønad på 800 kroner til sjekk av tennene til alle over 75 år. En gledelig begynnelse, sier leder Bjørg Hageløkken i Fagforbundets pensjonistutvalg. Fra neste sommer bevilger regjeringen 40 millioner kroner til tannhelse for eldre. Alle innbyggere som har fylt 75 år, vil få en støtte på 800 kroner til tannhelsekontroll hvert andre år. Det er veldig positivt, og på høy tid at en nå ser at tennene hører til resten av kroppen, sier Bjørg Hageløkken. Hun mener dette er en god begynnelse. På sikt ønsker jeg at vi kun skal betale en egenandel ved tannlegebehandling, sier Hageløkken. Tekst: MONICA SCHANCHE 18 > Fagbladet 11/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON