¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har hovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen. Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ Mistenker prisdumping  Revisjonsfirmaene som fikk kontrakt i Bergen nylig gjør jobben for mistenkelig lav pris, mener Ole Kristian Rogndokken fra Norges Kommunerevisorforbund. Side 28 ˇ€.‹ Satser på folkehelsa Alle kommuner er pålagt å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen. I Oppegård bruker de folkehelseprofilen blant annet til å planlegge hvilke områder de må satse ekstra. Side 30 ˇ€.‹ Ødelegger kvaliteten på offentlige tjenester At norske kommuner blir pålagt å jobbe som om de var i et fritt marked, er ødeleggende for kvaliteten på offentlige tjenester og planene vi legger for framtida, skriver fokusforfatter Harry Herstad. Side 36 Lettar vegen til fagbrev Eit prosjekt i fem fylke skal motivere tilsette til å ta fagbrev. Mange har lang erfaring og høg kompetanse. Monica Nilsen og Berit Strandholmen tar fagbrev som barne- og ungdomsarbeidarar. Side 32 Fagbladet 11/2012 > 27 ¸ˇFoto: Thor Nielsen fbaargang2012 fbseksjonKON