¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPowernapper på jobben En sandefjordsbedrift har innført kvalitetshvile i arbeidstida for å holde effektiviteten på topp. Kreditt- og fordringsselskapet Sergel Norge er opptatt av å ha fornøyde og opplagte ansatte, som yter mer på jobb. I stedet for å hive innpå to kopper kaffe mot slutten av arbeidsdagen, samles de som vil til en 15 minutters avslapningsøkt på møterommet. Ordningen har de hatt i snart ett år, to ganger i uka. Får mer overskudd  Tilbakemeldingene er at medarbeiderne får mer overskudd. Ikke bare på jobb, men også når de kommer hjem til familien. Man trenger ikke lenger å ta middags- luren, sier kundebehandler Ellen Marie Gutterud, til Sandefjords blad. Omtrent halvparten av de 50 ansatte på dagtid benytter seg nå av tilbudet. Det er ikke snakk om å sovne, men å hvile, koble ut og lade opp batteriene. Driftsdirektør i Sergel Norge, Sven Ingebretsen, er ikke redd for et økonomisk tap ved ordningen. Han tror tvert imot bedriften får mye igjen for dette.  Fornøyde og opplagte ansatte vil yte mer på jobb. Vi er en voksende bedrift som kommer til å ha det travelt framover, sier han.  Handler om å skjerpe seg Erik Møller, spesialist på avspenning og mental trening, som har samarbeidet med Sergel Norge, tror det bare er et tidsspørsmål før LADER BATTERIENE: Omtrent halvparten av de 50 ansatte ved Sergel Norge tar seg en kvalitetshvile i arbeidstida. norske bedrifter kaster seg på powernapping-bølgen. Det engelske begrepet power napping  kvalitetshvile  benyttes av amerikanske giganter som Google og Nike, og er utbredt i USA.  Når vi forstår at powernapping ikke er å sluntre unna, men handler om å skjerpe seg, vil dette blir veldig populært her også, sier Erik Møller til Sandefjords Blad. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇTillater bruk av nettskyen ¸ˇDatatilsynet åpner for at Narvik kommune kan bruke nettskytjenester levert av Google Apps for å lagre kommunens data. Datatilsynet har dermed opphevet sitt opprinnelige vedtak om at Narvik måtte avslutte sin bruk av tjenesten. Også Moss kommune får tillatelse til å bruke kontorverktøyet Microsoft Office 365, som lagrer informasjonen i nettskyen.  Vi har prøvd å komme med noen prinsipielle avklaringer rundt bruken av nettskytjenester, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. Ingen blankofullmakt  Dette er ingen blankofullmakt til å benytte nettskytjenester, men hvis en del forutsetninger er på plass, og virksomheten gjennomgår en grundig og god risiko- analyse, vil det kunne være en akseptabel løsning. Både Narvik og Moss kommune har brukt tid på å gjennomføre en profesjonell evaluering av nettskytjenestene, og vi har med bakgrunn i dette kommet fram til at de kan benytte disse tjenestene, sier Thon. Noen forutsetninger Ved bruk av nettskytjenester må noen forutsetninger være på plass: 1. Det må gjennomføres grundige risiko- og sårbarhetsanalyser i forkant. Virksomheten må spørre seg selv om hva som kan gå galt, og hvilke følger det i så fall kan få. 2. Selskapene må ha en tilfredsstillende databehandleravtale som er i tråd med norsk regelverk. Det er kommunen som har ansvar for at lovens krav følges. 3. Bruken av nettskytjenester må jevnlig revideres. Det vil si at en tredjepart gjennomfører en sikkerhetsrevisjon på vegne av kommunen og sikrer at databehandleravtalen følges. 4. Leverandørens generelle personvernerklæring må ikke gå ut over databehandler- avtalen. Over- føring Det er også noen utford- ringer knyttet til bruk av tredjeland: Hvor er dataene lagret? Hvordan følge opp leverandørene, slik at man sørger for at opplysningene er sikret på en god måte? Skjer overføringen innen EU/EØS, eller er det en overføring til USA? Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 11/2012 > 29 ¸ˇ¸ˇJA TIL NETTSKY: Datatilsynet har opphevet sitt vedtak om at Narvik kommune måtte avslutte sin bruk av nettskytjenester. Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKON