¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇVerden står fortsatt midt i ei finanskrise. Grekerne blir framstilt som late og korrupte. Av mediene forstår vi at det greske folk utelukkende har seg selv å takke for elendigheten. Europa rundt  på ergometersykkel ¸ˇ¸ˇHarry Herstad Er tilknyttet Fagforbundet/Kommunekonsult. Tidligere fylkesrådmann i Hordaland og rådmann i Stord og Fitjar kommuner. Den samme forklaringen er i ferd med å knyttes også til andre folkeslag på det skadeskutte kontinentet. Spania, Italia og Portugal har også økonomier som synes truet av greske forhold. Banker går over ende. Jobber, lønn og pensjoner faller bort. Statskassene rundt om bruker nå fellesskapets midler til å dekke regningen for beslutninger tatt i aksjeselskap som først og fremst er seg sitt begrensede ansvar bevisst. Staten sender fakturaer for dette gildet til feil adresser. Det er mannen i gata som må betale regningen  ungdommene, kvinnene, eldre, syke og omsorgstrengende. Dette dreier seg ikke om den enkelte greker. Bare spør folk i Island og i Irland. Spør en av de mange indignerte spanjolene. Vi snakker om flere hundre millioner hverdagsmennesker i Europa. Våre samtidige. Investorer og kapitaleiere vernes. Ikke folk flest. Parallelt med den globale finanskrisa, og også andre systemkriser vi her hjemme nylig har vært vitne til, har det pågått en omfattende svekking av grunnleggende prinsipper for god samfunnsstyring og kontroll. De nye forretningsbaserte styrings-, kontroll- og regn- skapssystemene som har tatt nakkegrep på offentlige finanser, organisering og økonomi, fører til både blindhet og døvhet om konsekvenser, etikk og ansvar. Disse styringsideologiene sprer seg med epidemisk smitteeffekt. De er ikke utarbeidet for å sikre sunt folkevett, konstitusjonell kontroll, maktfordeling eller folkestyre. I New Public Management-regimene (NPM) er der ikke plass for verken rikseller kommunerevisorer. Kontroll og sikring av offentlige finanser flyttes over til et nærmest uoversiktlig system. At NPM-filosofien fører til myndighetsinndrag, sentralisering, undergraving av lokalt skjønn og nestene som ytes. Oppmerksomheten er rettet mot det som kan måles og det en har tid til å måle. Systemene fanger ikke opp spørsmålet om vi gjør de rette tingene. Det er mulig å oppnå høyere score ved å gjøre gale ting på riktig måte. Hvis dette dreide seg om sykling, ville NPM-forkjemperne ikke ta ansvar for incentivene som forleder folk til å bruke ergometersykkel i Tour de France. Norske kommuner er sakte, men sikkert redusert til iverksettere av statlig politikk, og dermed tvunget til å samhandle med statlige organer og virksomheter som er gjennomsyret av NPM-tankegangen. Feilforestillingen om at norske kom- ¸ˇDet er de mange ansatte i kommunene, rådmenn og folkevalgte som blir beskyldt for ikke å klare jobben sin.ª kompetanse, er ikke oppe til debatt når slike styringsverktøy innføres. Slik har det vært siden midt på 80-tallet. NPM lanseres som et ufarlig, upolitisk og verdinøytralt verktøy. Tida og særskilte hendelser har vist at NPM-verktøyet ikke måler kvaliteten og treffsikkerheten på de tje- muner skal jobbe som om vi var i et fritt marked, er totalt ødeleggende for kvaliteten på tjenestene vi yter, måten vi organiserer oss på og planene vi legger for framtida. Vi slåss med feieren  og blir selvsagt sotet over det hele. Og som med Hellas og grekerne: Nå er det vi her på lokalplanet som 36 > Fagbladet 11/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON