¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotoreportasjen ¸ˇ¸ˇ¸ˇIngen av pasientene ba om spesialmat i dag.  Vi strekker oss langt for å oppfylle ønsker. Det er syke mennesker som skal fristes til å spise, sier assistent Dagny og legger på en frisk persilledusk.  Ingen pynter maten så fint som Dagny. Det legges merke til av både av pasientene og oss ansatte, kommenterer en sykepleier i forbifarten. 44 > Fagbladet 11/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON