¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer  maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Yalda, Maria og Djabar vant i tingretten, men UNE gir dem ikke fred! Tvert imot så piner UNE familien til bare noen timer før ankefristen går ut. Fem lange uker! Hvorfor reagerer ikke politikerne på slik inhuman praksis? Hva med alle de som ikke har støttegruppe og innsamlede midler til å føre rettssak mot UNE? Hvilke håp har de nå? Hvorfor er ikke rikspolitikerne på banen og tar del i diskusjonen i media? Er det inngått avtaler med UNE om å slå til snart? Dersom ikke det siste er tilfelle, kan noen sentrale politikere betrygge familiene som er redde for å bli deportert? Er det for mye forlangt!? Jeg skjemmes av å representere et demokrati som ikke tar hensyn til mennesker med barn som må vokse opp i asylmottak. I årevis. På vent! I utrygghet! Hjerterått er det! Faremo & Thorkildsen skal ikke fortelle meg flere ganger om hvor mange som får opphold, men fortell meg om saksbehandlingen de over 400 barna har fått! Vær anstendig og gå gjennom UNEs måte å behandle asylsaker på, og gi instrukser som gjør at mennesker kan få leve sine liv i verdighet, fred og fordragelse. Da Faremo & Thorkildsen, først da vil jeg begynne å tro på at det fins rettferdighet i vårt demokrati, igjen. Helge Hole, tillitsvalgt for Fagforbundet og leder i Støttegruppa for Yalda i Tromsø (Innlegget er forkortet. Red.) Promotering i Fagbladet Tyrkia og vi Vi ble forundra da vi sammen med Fagbladet fikk en konvolutt med tilbud om en superbillig fem-stjerners rundreise i Tyrkia. En uke med kulturelle RASERT: Tyrkiske Necla arbeidet i 2004 på Avrusningsstasjonen i Storgata. Hun var med Aasheim og Folkvord som tolk. Her ved ruinene av landsbyen der hun vokste opp. høydepunkter mellom Middelhavet og Egeerhavet. Like før vi fikk tilbudet første gangen, leste vi en artikkel i Aftenposten om Tyrkia. William Nygaard og Eugene Schoulgin skrev om menneskerettsbrudd: Det krever bredere engasjement fra norske journalister, forfatter, politikere, næringslivsledere, turister og vi andre som vil forsvare ytringsfriheten. (...) Statistikk fra Human Rights Association forteller om eksplosiv økning av tortur, fengslinger og tilfeldige rettssaker. (...) Anklagedokumentene er ikke engang kommet forsvarerne i hende. Blir de fengslede for skarpe i sitt forsvar, er risikoen for utvidede siktelser vanlig praksis. Og forsvaret vil selv kunne bli arrestert hvis de gjør en for god jobb. (...) Det viser at en ny slags fascistisk maktutfoldelse er under utvikling kamuflert av en islamsk retorikk. (...) Det neste bør bli en massiv internasjonal kritisk aksjon hvor samspill mellom innsyn ved medias hjelp og aksjon mot næringsliv og turisme er virkningsfulle grep.ª (Våre uthevinger.) Schoulgin er visepresident i PEN, som presenterer seg som verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon. William Nygaard er tidligere forlagssjef i Aschehoug. Turene til Tyrkia arrangeres av RSD, en av Tysklands store reiseoperatører. Vi har undersøkt og fått opplyst at den tyrkiske staten betaler den store rabatten i forhold til ordinære priser. Fem-stjernerstilbudet til forbundets medlemmer er altså finansiert av den tyrkiske staten som ifølge Nygaard og Schoulgin utvikler en ny slags fascistisk maktutfoldelseª. Dette smaker dårlig. Vi syns heller ikke det samsvarer med den internasjonale solidariteten som er en del av Fagforbundets arbeid. Vår oppfordring til fagforeningskamerater er: Bli heller med på en reise til den kurdiske delen av Tyrkia for å oppleve Newroz 21. mars 2013. Newroz er nyttår og feires som en kurdisk frihetsdag. I 2004 feiret vi Newroz sammen med en kurdisk arbeidskamerat som var med oss som tolk. Sammen skrev vi reportasjer i Fagbladet om den tyrkiske undertrykkinga og kurdernes frihetskamp. En Newroz-reise er både en enestående kulturell opplevelse og et lite håndslag til et folk som slåss mot brutal undertrykking. Bjørn Aasheim og Erling Folkvord, medlemmer av Sosiale Institusjoners Fagforening, avdeling 701 ¸ˇ¸ˇomtanke solidaritet samhold Fase 3 Tid: 11. 15. februar og 07. 12. april. 2013. Kurssted: Sørmarka Hvem kan søke: For å delta på kurset må søkerne ha gjennomført tillitsvalgtskolering til og med Fase 2 eller tilsvarende fra tidligere forbund, og vært tillitsvalgt i minst 3 år. Tema: Kurset går over 2 uker med en mellomperiode med prosjektarbeid. Kurset baserer seg på mye deltakeraktivitet, og er arbeidskrevende. Del 1 av kurset er strategisk kommunikasjon og presentasjonsteknikk, prosjektarbeid og organisasjonsutvikling. Del 2. Tema er hvordan man takler arbeid under press. Kursdeltakerne får en del teori om forhandlingsstrategi og læring, og jobber deretter i team gjennom cases hvor ens egne grenser prøves ut. Målet er å bevisstgjøre deltakerne på sterke og svake sider hos seg selv. Kurset er også innledende til kompetansegivende kurs trinn 2 og 3 som er et høyskolestudium. Søknadsfrist: 19. desember 2012. Påmelding: https://kurs.fagforbundet.no/ kurspamelding.aspx?fk_id=3688 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 11/2012 > 51 Foto: Bjørn Aasheim fbaargang2012 fbseksjonKON