¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇfinne jobb var forgjeves, noe som fikk ham til å fortvile. Han ga opp, helte bensin over seg utenfor Gazas Shifa-sykehus og tente på. Abu Nadas far sier ganske enkelt at sønnen dro ut for å finne jobb, men han kom aldri tilbake i live. I Gaza og på Vestbredden blir 40.000 studenter ferdig med studiene hvert år. Arbeidsmarkedet har bare jobb til ti prosent av dem. Den høye arbeidsløsheten er et direkte resultat av Israels fortsatte militære okkupasjon og tar kvelertak på alle aspekter av livet i Palestina. Hele befolkningen lider. Hvert år feirer Gaza dem som blir ferdig med videregående, men i år ble det en feiring med kraftig bismak. Hadeel Looz avsluttet videregående skole blant de fem prosent beste i klassen. De gode karakterene burde ha sikret henne en lys framtid. Hun har imidlertid ikke råd til å starte på noen av de naturvitenskapelige studiene. Minimumskostnaden for et ingeniørkurs er 40 dinarer (320 norske kroner) per sertifiserte time. Hun trenger 175 timer for å fullføre pensum. Legeutdannelse koster 120 jordanske dinarer (960 norske kroner) per time, med et krav om 260 sertifiserte timer. Og i tillegg kommer selvfølgelig kostnadene til bøker, transport og klær. En av de protesterende studentene sier at moren hennes solgte gifteringen sin for å kjøpe de nødvendige bøkene for det kommende semesteret. 15. september protesterte studenter ved Al Quds Open University i Gaza mot kostnads- økningen for timer med bibliotekstudier, fra 15 til 30 jordanske dinarer. Ved Al Azhar University protesterte studenter også mot økningen i skolepenger. Disse studentprotestene sammenfalt med bredere demonstrasjoner mot de økte levekostnadene for alle innbyggerne i byer og landsbyer på Vestbredden. Gaza har en av verdens yngste befolkninger, med 51 prosent under 18 år. Det ironiske er at både den israelske og den palestinske kulturen legger stor vekt på utdannelse. Begge kulturer oppfordrer sine sønner og døtre til å sikte mot høyeste nivå, og begge kulturer har en befolkning som ligger godt over det globale gjennomsnittet for akademiske resultater og intelligens. Den ene får lov til å blomstre  den andre ikke. HELDIGE: Bare halvparten av studentene ved Universitetet i Gaza er så heldige at de har råd til å betale studentavgift og kan nyte godt av undervisningen. Fagbladet 11/2012 > 53 Foto: Mohammed Omer fbaargang2012 fbseksjonKON