¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOss ¸ˇ¸ˇ¸ˇDELTAR I STELL:  Jeg storkoser meg i stell, og skulle gjerne hatt morgenstell hele dagen, sier Mona Lerud Leirdal. Men også en samtale gir mulighet til full konsentrasjon om den ene pasienten. Her sammen med åsmund Sveen. Priser forskjellighet Jubilanter i Oslo Vann og avløp På årsmøtet i Fagforbundets avdeling 020 Vann- og avløpsetatens fagforening ble 25- og 40-årsjubilantene hedret med diplom, nåler og blomster. Det var i alt 25 jubilanter, og 14 av dem var til stede på årsmøtet. Av de som møtte opp, var tolv 25- og to 40-årsjubilanter. Vi gratulerer! Tekst: Thomas Eliassen ARBEIDSGLEDE: Mona Lerud Leirdal Yrke: Sykepleier Arbeidsgiver: Vestre Toten kommune  Det jeg liker best, er alle folka, sier Mona Lerud Leirdal, fagansvarlig på korttidsavdelingen på Raufosstunet. Hun liker at alle menneskene rundt henne er så forskjellige. Det er forskjellene som skaper variasjon og utfordringer. Mona syns det er spennende og morsomt å arbeide sammen med kolleger som har forskjellig bakgrunn og personligheter, pasienter med ulike diagnoser og behov, og med pårørende som også er vidt forskjellige mennesker. Hun begynte som hjelpepleier på Gimletun, kommunens andre sykehjem, for snart 20 år siden. Etter ti tolv år tok hun utdanning som sykepleier. De siste fem åra har hun vært på kortidsavdelingen på Raufosstunet. Her er det til sammen 16 plasser; sju rehabiliteringsplasser, fem for palliasjon, to korttidsplasser og to senger for dialyse.  Noen har nettopp fått en alvorlig diagnose, andre er kommet tilbake for å dø. Atter andre har hatt et slag og kan komme seg igjen, forteller hun. Mona oser av overskudd og godt humør. Hun er også utstyrt med gode sosiale antenner, og fanger opp stemninger og behov hos dem hun møter.  Jeg vil at alle kollegene mine skal trives med det de holder på med, sier hun. Noen av dem som arbeider på korttidsavdelingen, kommer fra sykehus, andre fra rehabilitering, atter andre har med seg sykehjemskulturen.  De tenker veldig forskjellig, men vi jobber tverrfaglig, og det er en stor utfordring for meg som fagansvarlig. Min jobb er å veilede og støtte dem slik at alle, både ansatte, pasienter og pårørende, føler seg trygge her, sier Mona. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHei alle som gikk på Oslo Sanitetsforenings hjelpepleierskole 1971 72. Skal vi møtes første helga i april 2013 til et forsinket 40-årsjubileum? Ta kontakt med May H. Braathen på tlf. 930 86 539 eller med Gerd Strid Vågan på tlf. 22 30 73 26. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTakk til de streikende Fagforbundet avd. Gran sine medlemmer ved Hadeland videregående skole var i streik i vår. I midten av august inviterte vi dem til middag på Mamma Mia, som en takk for den innsatsen de gjorde på vegne av alle medlemmene i Fagforbundet. Tekst og foto: Else Randi Kolby ¸ˇ¸ˇ¸ˇ54 > Fagbladet 11/2012 Etterlysning fbaargang2012 fbseksjonKON