¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 11 2012 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇKultur for alle SIDE 8 12 " Vann EM i yrkesfag SIDE 14" Svart søppelmarked SIDE 32 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇForsidefoto: Erik M. Sundt > SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK fbaargang2012 fbseksjonSAM