Den kulturelle spaserstokken: Kultur til landets seniorer Den kulturelle spaserstokken tilbyr kulturopplevelser formidlet av profesjonelle kunst- og kulturaktører til eldre på arenaer der de befinner seg i dagliglivet. Det skal legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgsektoren. Den kulturelle nistepakka: Kunst til lunsj Den kulturelle nistepakka skal bidra til at flere får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud gjennom arbeidsplassen. Videre er det et mål å stimulere til at kunst og kultur i større grad skal gjøre det trivelig å gå på jobb, og være knyttet til arbeidet med et inkluderende arbeidsliv. Kilder: Den kulturelle skolesekken, Kulturdepartementet ¸ˇ¸ˇKall det gjerne en kulturell utjevningspolitikk. Hege Larsen, kulturrådgiver i Lier kommune i Buskerud ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇkjennskap til sin egen kommune. Blant annet har vi opplegg om lokal middelalderhistorie for småskolen, rundtur til kulturhistoriske steder i kommunen og gammeldags skoletime i Liers eldste fastskole på Lier bygdetun, som har samlet mye av kommunens spennende historie. Hvert år tar vi også med 9.-klassene på en arkitekturvandring, fortsetter hun.  For neste år jobber vi med et eget opplegg rundt 100 års-jubileet for kvinners rett til å stemme. Målgruppa for dette er 6. til 10. klasse. Forplikter politikerne Hege Larsen har en 70 prosent stilling. I tillegg til å koordinere arbeidet med den kulturelle skolesekken, har hun også andre ansvarsområder, blant annet utsmykking av offentlige bygg, kunstformidling og kontakt med frivillige organisasjoner som står for en rekke av kulturtilbudene i kommunen.  Jeg er så heldig å arbeide i en kommune med noenlunde stabile rammebetingelser. Selv om også vi merker at kultur kan bli skviset av andre lovpålagte tjenester, så opplever jeg at politikerne er velvillig innstilt til kulturarbeidet i kommunen. Når vi utformer vår kulturelle skolesekk-plan hvert fjerde år, tar vi med både skoleledelse og politikere, og det gir dem et eierskap til arbeidet. Planen vedtas i kommunens tjenesteutvalg. Jeg tror dette er en fornuftig måte å arbeide på, fordi en plan som er politisk vedtatt også er forpliktende å følge og bevilge penger til.  Men selv om vi opplever velvilje og har stabile rammebetingelser for Den kulturelle skolesekken, består jobben som kulturarbeider også av mange andre oppgaver på kulturfeltet som ikke har så definerte og faste rammer. For å få til spennende tiltak, går derfor en stor del av arbeidstida med til å lete etter prosjektmidler, stipender og penger fra stiftelser og fond, og hjelpe frivillige organisasjoner til å søke om midler. Slik tror jeg veldig mange kommunale kulturarbeidere har det, sier Hege Larsen. Kulturell vitamininnsprøyting På Linderud ungdomsskole er konserten > nettopp ferdig. Elevene, som for drøyt 20 mi- Fagbladet 11/2012 > 11 fbaargang2012 fbseksjonSAM