¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSterke krefter vil utfordre kommunenes såkalte monopol på avfallsinnhenting og -håndtering.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ Øker kollektivpotten Det aller meste av særskilte tiltak til kollektivtrafikken går til belønningsordningen for styrket kollektivtilbud. Ordningen premierer byer som legger restriksjoner på biltrafikken. Side 28 ˇ€.‹ Et anbud som kan bli dyrt Ski kommune setter ut halvparten av renholdet på anbud. Det kan bli spennende. Fagforbundet har fått gjennomslag for å bevare både pensjon, lønn og kvaliteten på tjenesten. Side 30 ˇ€.‹ Målet er en seriøs renholdsbransje FOKUS: Nå skal det ryddes opp i renholdsbransjen. Den offentlige godkjenningsordningen som ble iverksatt 1. september, skal hindre useriøs virksomhet og dårlige vilkår for de ansatte, skriver fokusforfatteren. Side 36 Kontroller kan hindre svart søppel Avfall Norge advarer mot et voksende svart marked hvor mennesker uten ordnede arbeidsforhold samler inn søppel som i verste fall havner i skogen. Renovasjonsetatens fagforening krever flere ressurser for å utvide den offentlige kontrollen. Side 32 Fagbladet 11/2012 > 27 ¸ˇFoto: Steinar Haugberg, Samfoto fbaargang2012 fbseksjonSAM