¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKollektivt i distriktene Totalt ønsker regjeringen å bruke 759 millioner kroner på særskilte tiltak til kollektivtransport. Derav skal det brukes 25 millioner til forsøksordningen Kollektivtransport i distriktene. Til drift av riksvegferjer er det satt av 525 millioner kroner og 673 millioner kroner til å kjøpe persontransport på ulønnsomme flyruter. 15 større veiprosjekter skal avslutte i 2013, alle med kostnadsrammer over 100 millioner kroner. Totalt skal det brukes 17,8 milliarder på veier. 6,1 milliarder går til jernbaneinvesteringer. OT BELØNNES: Byer som gjør det vanskeligere for bilene, belønnes med mer penger til kollektivtrafikk. SST-leder Stein Guldbrandsen etterlyser mer permanent satsing. Offentlig buss var best Hvilket busselskap er best på kysten her? Det ville Stavanger Aftenblad finne ut. Det statlig eide selskapet Nettbuss knuste konkurrenten Kystbussen da avisa målte selskapene på 14 områder. Nettbuss scoret høyest på komfort, med 50 centimeter bedre beinplass, bedre seter og godt leselys. De fikk terningkast seks på billettkjøp samt informasjon på nett og mobil. I tillegg har selskapet langt bedre internettforbindelse om bord, ifølge avisas målinger. Også på pris var Nettbuss best. OT Renhold for 19 milliarder Det kjøpes renholdstjenester for til sammen 19 milliarder kroner i Norge. Bransjen står for totalt 33.800 årsverk, viser ferske tall fra NHO. Det totale bygningsarealet i Norge anslås til 132 millioner kvadratmeter, derav 108 millioner vaskbar flate i næringsbygg. 40,7 millioner kvadratmeter forvaltes av det offentlige. Av dette er totalt 13 prosent konkurranseutsatt. Fylkeskommuner og staten er fortsatt ivrigst på å konkurranseutsette, og har satt ut 17 prosent av renholdsjobben i sine bygninger. I kommunene er i dag åtte prosent konkurranseutsatt. Det offentlige kjøper inn renholdstjenester for 900 millioner kroner, og bruker 8,5 milliarder kroner på renhold i egenregi. OT ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTrekvart milliard til belønninger ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRegjeringen legger ytterligere en kvart milliard kroner i potten for belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk. Belønningsordningen går ut på at byer som innfører restriksjoner for biltrafikken, får mer penger til å styrke kollektivtilbudet. Ordningen styrkes med 64 prosent i statsbudsjettet. Den totale potten blir 673 millioner kroner.  Feil måte  Det er bra at fylker som satser på kollektivtrafikk premieres, men fortvilende at styrkingen av kollektivtrafikk skal skje med ekstramidler. Dette endrer ikke et dårlig opplegg, der fylkeskommunene i utgangspunktet får for lite til å drive god kollektivtrafikk, sier leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen. Han etterlyser mer øremerkede midler til kollektivtrafikk i fylkeskommunene.  Hvis regjeringen virkelig ønsker å satse, så skulle de ha hatt en permanent styrking av bevilgningene, mener Guldbrandsen.  Tar ikke ansvaret Heller ikke samferdselsbyråd i Oslo, Ola Elvestuen (V), er særlig fornøyd med at hovedsatsingen Belønningsordningen på kollektivtrafikk går på belønningsordningen. Hittil har ikke Oslo fått penger fra ordningen fordi de ikke vil innføre rushtidsavgift. Elvestuen savner statlig vilje til investeringer i kollektivtrafikken i hovedstaden.  De legger ansvaret i sin helhet på byene, kommenterer han til Osloby.no. Tekst: OLA TØMMERåS ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDe siste åtte årene har det vært mulig for fylkeskommunene å inngå avtaler med staten om tildeling av midler fra belønningsordningen. I henhold til avtalen innfører fylkeskommunene restriksjoner for biltrafikken mot å få ekstra penger til kollektivtrafikk. Prosjektet begynte med 75 millioner kroner i 2004. I neste års budsjett vil regjeringen øke potten til hele 673 millioner kroner. Per i dag er Bergen, Buskerudbyen, Kristiansandregionen og Trondheimsregionen med i ordningen. Oslo, Nedre Glommaregionen og Grenland er blant områdene som har søkt om midler. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 11/2012 Foto: Per Flakstad fbaargang2012 fbseksjonSAM