¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ209 MILLIONER I åRET ¸ˇTil sammen 140 sjåfører og 78 leddbusser bemanner de fire bussrutene anbudet omfatter. De betjener anslagsvis 20 millioner personreiser i året. Anbudet er verdt 209 millioner kroner per år. Det skal vare i sju år med opsjon på utvidelse i opptil tre år til. ¸ˇURETTFERDIG:  All etterforskning i ettertid har vist at det ikke var noen grunn til å utestenge Unibuss, sier tillitsvalgt i Unibuss, Marit Sauge. Mistet Oslo vest og 90 kolleger og er også med på å opprette ny klubb for Fagforbundet i Nobina. Han melder fra de første dagene:  Med unntak av litt kaos den første dagen, så ser det ut til å gå veldig greit med selve overdragelsen.  Vi ser framover Administrerende direktør i Unibuss, Øystein Svendsen, har innsett at Oslo vest er et område selskapet mister for kommende sjuårsperiode.  Vi har tatt utestengingen fra anbudsrunden til etterretning. Nå ser vi framover, sier han til Fagbladet.  Unibuss har lagt til rette for at overgangen skal skje på best mulig måte, men det blir selvsagt en del usikkerhet når ansatte som har jobbet mange år for oss, skal skifte arbeidsgiver, kommenterer Svendsen. Tekst og foto: OLA TØMMERåS 8. oktober overtok Nobina busstjenestene i Oslo vest. Samtidig ble 90 sjåfører overdratt fra det kommunale selskapet Unibuss til den nordiske bussgiganten. Et anbud har sjelden fått så mye oppmerksomhet som anbudet for rute 30, 31, 31E og 32 i Oslo vest i fjor. Ikke bare var det stort, men det ble lagt ut midt i korrupsjonsskandalen i busselskapene. Oslo kommunes eget selskap, Unibuss, har betjent rutene de siste sju åra, men ble utestengt fra anbudet på grunn av korrupsjonsanklager mot enkeltpersoner i selskapet.  Vi ble forhåndsdømt Det var en trist dag for leder i bussklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening, Marit Sauge, da 90 kolleger og et stort oppdrag forsvant fra selskapet.  Dette er et stort tap for Unibuss, sier hun, og legger ikke skjul på at det fortsatt føles bittert at de ble utestengt.  Vi ble forhåndsdømt. All etterforskning viser at korrupsjonen var knyttet til enkeltpersoner og ikke til Unibuss som selskap. Det er ingenting som tilsier at Unibuss ikke burde vært med i anbudskonkurransen, mener hun. Sjåfør Erena Tessema Affaw ble overdratt fra Unibuss til Nobina, ¸ˇHøyere minstelønn Før streiken i elverkene ble utvidet til hele landet, kom partene til enighet. Fagforbundets forhandlingsleder, Sølvi Thomassen er godt fornøyd med resultatet. Minstelønna for sekretærer, servicemedarbeidere og arbeidere økte med 10.000 kroner. Øvrige grupper fikk en økning på 7000 kroner. Inkludert i de nye minstelønnssatsene ligger et generelt tillegg på 3750 kroner. Energimontører har fått minstelønnsheving på 20.000 kroner. I tillegg fikk Fagforbundet og EL & IT gjennomslag for overtidsbetaling for nattarbeid. OT ¸ˇGODT FORNØYD: Forhandlingslederne Jan Olav Andersen i El & IT og Sølvi Thomassen i Fagforbundet fikk gjennomslag for hovedkravene. Fagbladet 11/2012 > 29 Foto: Monica Schanche fbaargang2012 fbseksjonSAM