¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Det skal holde hardt å vaske billigere her Ski kommune setter ut halvparten av renholdet på anbud denne vinteren. At kommunen dermed sparer noe, tror renholderne selv lite på. Tekst og foto: OLA TØMMERåS Tullete forventinger Den politiske debatten om å konkurranseutsette renholdet begynte med store forventninger til innsparinger, blant annet basert på NHOs utregninger. Ifølge NHO skal Ski kunne spare 25 prosent av renholdsutgiftene ved å sette det ut til private.  Dersom de verken dumper lønn, reduserer kvalitet eller kutter antall ansatte, så blir forestillinger om slike innsparinger bare tull, sier Anita Lorentzen og Berit Bakken. Lønn utgjør nemlig mer enn 90 prosent av renholdskostnadene i Ski, viser kommunens budsjetter.  Da må det veldig kreativ matematikk til for å spare 25 prosent. Det har nok politikerne skjønt også etter hvert, påpeker de.  å redusere antall ansatte er heller ikke realistisk. Det er allerede skåret inn til beinet, sier Berit Bakken. Skal følge med 13 ansatte blir virksomhetsoverdratt til det selskapet som måtte vinne anbudskonkurransen.  Vi skal følge dem godt opp framover. Og vi skal trekke fram i lyset hver eneste utgiftspost ved konkurranseutsettingen, lover Gunn Korsbøen, som ikke blir veldig overrasket dersom renholdet tas tilbake i egenregi ved første evaluering. Hun viser til at kommunen allerede har brukt store ressurser på å forberede utsettingen av Et spesielt prosjekt Ski kommune skal evaluere konkurranseutsettingen allerede etter to år. Da vil kostnader for den konkurranseutsatte halvdelen og den halvdelen som går i kommunens regi bli sammenliknet.  Dette har vakt oppsikt langt utenfor kommunen. Det er en annerledes måte å tilnærme seg konkurranseutsetting. Politikerne vil få et reelt sammenlikningsgrunnlag, sier innkjøpsrådgiver i Ski kommune, Ulla Listerud. Interessen har vært god fra private tilbydere. Ved inngangen til oktober hadde 12 15 firmaer meldt sin interesse. I overkant av ti firmaer deltok på befaring i de kommunale lokalene. ¸ˇD kravspesifikasjoner der det tydelig fastslås: " De ansatte skal beholde nåværende pensjons- et har vært jobbet i nesten to år med å få konkurranseutsatt renholdet i Ski like utenfor Oslo. Fagforbundet Ski har brukt tida godt, og fått gjennomslag for ¸ˇordning. " Lønna skal justeres i samsvar med oppgjør i KS. " Nåværende ansettelseskontrakt i Ski kommune skal ikke forringes. " Kvaliteten skal opprettholdes. Detaljerte krav i henhold til Insta 800 er utarbeidet for hver eneste av de 44.700 kvadratmeterne med lokaler som settes ut på anbud. Dyr affære Oppdraget ble lagt ut til anbudskonkurranse i slutten av september. 1. oktober gikk det brev til 13 renholdere som må belage seg på å bytte arbeidsgiver. I november pågår arbeidet med å velge tilbyder. Hovedtillitsvalgt Anita Lorentzen, Gunn Korsbøen, leder av Fagforbundet Ski og Berit Bakken, tillitsvalgt for renholderne, er lite fornøyd med konkurranseutsettingen, men godt fornøyd med at de fikk gjennomslag for tydelige krav til både pensjon og lønn.  Enten må en privat operatør drive med tap, eller så vil konkurranseutsettingen bli en dyr affære for kommunen, mener de. 30 > Fagbladet 11/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM