¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGJENNOMSLAG: Ski setter ut renholdet på anbud, men tillitsvalgt for renholderne, Berit Bakken, og hovedtillitsvalgt Anita Arntzen har fått gjennomslag for tydelige krav til pensjon og lønn. renholdet. I tillegg opprettes en halv stilling til å kontrollere om leverandøren gjør jobben.  Alt dette er kostnader som må tas med når konkurranseutsettingen evalueres, sier hun.  Den nesten to år lange prosessen har skapt mye uro blant renholderne. Jeg tviler på at kommunen vil oppnå annet enn uro og ekstra utgifter med dette, sier Gunn Bakken. Slutt på fleksibilitet De tillitsvalgte i Ski påpeker også at enhetene i kommunen må belage seg på en annen hverdag.  Det vil bli en utfordring for virksomhetslederne. Den fleksibiliteten som følger ved å drive i egenregi forsvinner. Nå må alt være på stell, lokaler må være ryddet og forberedt til rengjøring i henhold til kontrakten. Ethvert ekstraarbeid vil i framtida utløse en ekstraregning, påpeker de. EFFEKTIV: Tillitsvalgt for renholderne, Berit Bakken og hovedtillitsvalgt Anita Arntzen beundrer effektiviteten til renholder Diana Slaniceanu. Tvilsomt om private kan gjøre dette bedre enn kommunen, mener de. ¸ˇVeiledende tall NHO understreker at tallene i sin rapport er veiledende. De hevder at Ski kommune kan spare 25 prosent på å konkurranseutsette renhold. Dette skal gjøres uten å dumpe lønn, selv om lønn utgjør mer enn 90 prosent av renholdsutgiftene. NHO har regnet seg fram til innsparingen ved å sammenlikne kostnad per kvadratmeter med best praksis i deres medlemsbedrifter. Det framgår ikke hvordan best praksis er utregnet. NHO konkluderer med at kommunen kan spare syv millioner kroner årlig eller frigjøre 15 årsverk, ved å la deres medlemsbedrifter konkurrere om å gjøre jobben. ¸ˇFagbladet 11/2012 > 31 fbaargang2012 fbseksjonSAM