¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGamle klær, mobiltelefoner og metall er særlig ettertraktet. Det dumper stadig lapper ned i postkassa fra bedrifter som tilbyr å hente og kjøre avfall. Ofte står det kun et privat telefonnummer i annonsen, organisasjonsnummer fins ikke.  Slike firmaer kan unndra seg å betale skatt og avgifter, de ansatte vet kanskje ikke hva de håndterer og har sjelden verneutstyr, og vi har ingen garantier for hvor eventuelt farlig avfall havner, sier Halaas. Som ansvarlig for juridiske problemstillinger, innsamling og gjenvinning i Avfall Norge, etterlyser hun større kontroll for å unngå et svart marked hvor mennesker uten rettigheter samler inn søppel som i verste fall havner i skogen. Krever kommunal kontroll  Nordmenn har god råd og kan betale seg bort fra ansvaret med å levere søppel på godkjente mottak. Vi er ikke mot at det fins private tjenester for søppelinnsamling, men kommunen må følge opp. I henhold til regelverket skal alle som driver med innsamling av husholdningsavfall ha kommunalt samtykke, dokumentere at avfallet leveres på et godkjent avfallsmottak og ha nødvendig verneutstyr og forsikring. Stor utfordring Siri Fossheim, leder i Renovasjonsetatens fagforening i Oslo, er enig i at kommunen har en stor utfordring.  Vi kan ikke overlate ansvaret for kontrollen av søppelinnsamlingen til Enkefru Jensenª, som trenger å rydde i garasjen etter mannens død, sier Fossheim. Hun mener tiltak for offentlig kontroll med private som samler inn avfall ikke har vært godt nok diskutert i kommunen. Bruk og kast-samfunnet skaper søppel med så høy verdi at det oppstår konkurranse om det.  Hvis kommunen ikke følger med, kan vi få et svart søppel-marked, advarer Ellen Halaas i Avfall Norge. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇ32 > Fagbladet 11/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM