¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSlike firmaer kan unndra seg å betale skatt og avgifter, de ansatte vet kanskje ikke hva de håndterer og har sjelden verneutstyr. Ellen Halaas i Avfall Norge ¸ˇ¸ˇ Det henger lapper fra selskaper som samler avfall eller rydder dødsbo ved enhver bussholdeplass. Dette er et stort og voksende marked, sier hun. Flere kontrollører Fossheim mener kommunen kan begynne med å ansette flere kontrollører i Renovasjonsetaten.  Byrådet kan legge flere oppgaver til Renovasjonsetaten, ansette flere kontrollører og utvide den offentlige kontrollen med avfallsinnsamling, sier Fossheim. >  Videre burde byrådet se nærmere på hva slags ansvar kommunen har innenfor forurensingsloven, Fagbladet 11/2012 > 33 KOMMUNAL KONTROLL:  Kommunen må sørge for kontroll av private aktører som samler inn husholdningsavfall, sier Ellen Halaas i Avfall Norge, som advarer mot et svart marked i avfallsbransjen. ¸ˇ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonSAM