¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAvfall Norge " Avfall Norge er en interesseorganisasjon for avfallssektoren. " Organisasjonen er åpen for alle, men det er hovedsakelig kommunale og interkommunale bedrifter som er medlemmer. " I slutten av september publiserte Avfall Norge en rapport, Når avfall blir butikk, som anbefaler at kommunene følger opp ansvaret sitt om å gi samtykke til alle som skal samle inn husholdningsavfall, og gir en veiledning kommunen kan bruke for å avgjøre om den vil gi samtykke eller ikke til private søppelinnsamlere. ¸ˇ¸ˇINNSAMLING: Gamle klær og sko er blitt god butikk i Drammensregionen. Kamp om klær Det manglet ikke på interesserte aktører da Renovasjonsselskapet for Drammensregionen la ut innsamlingen av brukte klær og sko på anbud i 2011.  Tidligere har det vært veldedige organisasjoner som har vært interessert i gamle klær og sko, men det var en kommersiell aktør som vant fordi de hadde det beste tilbudet både pris- og miljømessig, sier Marianne Holen, kommunikasjonsansvarlig i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen.  Siden vi er et offentlig forvaltningsorgan, mener vi at alle tjenester vi bestiller skal legges ut på anbud etter regler for offentlige anskaffelser. Også tjenesten for innsamling og behandling av klær og sko, fortsetter Holen.  Vi er et interkommunalt selskap, så vi skal gå i null. Innbyggerne i våre kommuner betaler renovasjonsgebyr, og når vi får inntekter, kommer det innbyggerne til gode. Klær og sko utgjør for øvrig ikke en stor andel av et renovasjonsregnskap, sier Holen.  Det er fortsatt konkurranse i markedet blant kommersielle og Kommunikasjonsansvarlig Marianne Holen. veldedige aktører. Det viktigste for oss å formidle til innbyggerne er: lever inn klær og sko til ombruk! Enten det leveres til våre beholdere, veldedige organisasjoner eller det lokale loppemarkedet. Ombruk er mye bedre enn at klær kastes i restavfallet, forklarer Holen. ¸ˇinvitere fagforeningen og se hva som kan gjøres for å unngå at et svart marked oppstår, sier hun. Ny rapport Ifølge forurensingslovens paragraf 30 kan ingen samle inn husholdningsavfall uten kommunalt samtykke. I en ny rapport, Når husholdningsavfall blir butikk, anbefaler Avfall Norge rutiner for å følge opp kommersielle aktører som samler inn husholdningsavfall, og gir en sjekkliste for vilkår som bør være ivaretatt for at kommunen skal gi samtykke for å samle inn husholdningsavfall.  Alt som er definert som husholdningsavfall, har kommunen monopol på. Jeg er redd det er mangel på oversikt i flere store kommuner, sier Halaas. ¸ˇ¸ˇSøppel " Husholdningsavfall er avfall fra normal virksomhet i en husholdning, også større gjen- stander som inventar og liknende. " Farlig avfall er avfall som ikke kan behandles sammen med vanlig avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr. " I 2011 produserte husholdningene i Norge 2,2 millioner tonn avfall. " Fra 1995 har årlig avfallsmengde økt med over 30 prosent i Norge. 34 > Fagbladet 11/2012 Foto: Apeland kommunikasjon Foto: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen fbaargang2012 fbseksjonSAM