¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇDen 1. september i år kom et stort gjennombrudd i arbeidet for å motvirke sosial dumping og fremme en seriøs renholdsbransje. Vil hindre useriøse aktører i renholdsbransjen ¸ˇ¸ˇKarianne Hansen Heien Rådgiver i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk En offentlig godkjenningsordning for alle som leverer renholdstjenester ble iverksatt gjennom Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester. Forskriften kom på plass etter massivt press fra både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, og er en del av regjeringens store satsing mot sosial dumping i utsatte sektorer. Forskriften vil være et svært viktig verktøy for tillitsvalgte og andre som jobber for at renholdere skal få bedre lønns- og arbeidsvilkår. Bakgrunnen for den nye forskriften er at renholdsbransjen har vært utsatt for useriøs virksomhet og dårlige vilkår for de ansatte. Manglende tariffavtaler, ugunstig arbeidstid og en stor andel ansatte som har dårlig kjennskap til det norske arbeidslivet og tilhørende rettigheter, har gitt bransjen kallenavnet cowboybransjenª. Godkjenningsordningen skal administreres av Arbeidstilsynet, og er gjeldende for alle som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester. Alle som skal kjøpe renholdstjenester er pålagt å bruke godkjente bedrifter, med unntak av privat renhold. Også enkeltpersonsforetak og bedrifter som leier ut personale som skal utføre renholdstjenester, skal god- kjennes. De eneste som ikke trenger å søke om godkjenning, er de som har renholdet i egenregi. For godkjenning kreves blant annet at bedriftene: " har tilknytning til godkjent be- driftshelsetjeneste " oppfyller arbeidsmiljølovens krav til verneombud og arbeidsmiljø- utvalg " har yrkesskadeordning " har arbeidstid i henhold til lovens krav " tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav til skriftlige arbeidsavtaler for alle ansatte " oppfyller krav om allmenngjøring i bransjen " oppfyller eventuell rapporterings- plikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker. I tillegg må de være registrert i følgende registre: " enhetsregisteret/bedriftsarkivet " foretaksregisteret " merverdiregisteret " arbeidstaker- og arbeidsgiver- registeret. Arbeidstilsynet skal føre tilsyn og ilegge sanksjoner hvis bestemmelsene i forskriften ikke etterfølges. Dette skal settes i gang allerede fra 1. desember i år. Godkjenningsordningen inklu- derer også krav om id-kort for renholdere i bedrifter som er godkjent. På denne måten blir det enklere å undersøke om bedriften som utfører renholdet er godkjent. Kombinert med at bransjen ble allmenngjort i 2011, er mye lagt til rette for at tillitsvalgte enklere kan følge opp bransjen, og at det blir vanskeligere å presse prisene gjennom å dumpe lønningene. Med allmenngjøringen følger informasjons- og påseplikt, som er forankret i en egen forskrift. Denne plikten gir også oppdragsgivere, deriblant kommuner som kjøper renholdstjenester, ansvaret for å informere leverandøren om lønns- og arbeidsvilkår, og sørge for at allmenngjøringsforskriften etterleves. Dette gjelder også leverandørs ansvar overfor eventuelle underleverandører, med tilhørende solidaransvar. Men til tross for viktige tiltak gjennom regjeringens handlingsplan mot sosial dumping, er ikke resultatet gitt. Et fortsatt press på økonomien og bunnlinja kan resultere i at leverandører finner smarte løsninger, og at økonomisk utsatte kommuner lukker øynene for iøynefallende lave priser og tilbud som virker for gode til å være sanne. Tillitsvalgte og andre ansvarlige ¸ˇ36 > Fagbladet 11/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM