¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRenholdsyrket bør få den statusen det fortjener; det bidrar til alles trivsel, uavhengig av arbeidssted og alder.ª har en viktig jobb foran seg for å sørge for at regelverket blir fulgt opp. Med innsynsrett har tillitsvalgte hos hovedleverandøren fått et viktig verktøy for å undersøke om underleverandører følger allmenngjøringsforskriften. Tvilsomme tilfeller knyttet til reell arbeidstid, er et av de mest framtredende bruddene på lovverket som skjer i renholdsbransjen. Ansatte som ikke rekker å rengjøre angitt areal og må jobbe gratis for å gjøre seg ferdig, og ansatte som ikke får betalt for reiseveien mellom oppdragene, er typiske eksempler. Også de store etablerte renholdsfirmaene har fått påpakning fra Arbeidstilsynet for brudd på arbeidsmiljøloven. Satsingen på å forhindre sosial dumping gir en unik mulighet til å fokusere på det som er det viktigste ved renholdsbransjen. Det mest umiddelbare er estetikken. Vi legger fort merke til om renholdet ikke utføres som det burde. Enda viktigere er renholdets bidrag til en god folkehelse. Renhold hindrer smitte, forebygger luftveisplager og har en vitenskapelig dokumentert positiv effekt på sykefraværet blant kontoransatte. Renholdsyrket bør få den statusen det fortjener; det bidrar til alles trivsel, uavhengig av arbeidssted og alder. For å oppnå slike positive resultater, er vi avhengig av dyktige og kompetente med- arbeidere som gis mulighet til å utøve sitt yrke, og som måles etter hvilken kvalitet de oppnår på renholdet, ikke etter hvor mange kvadratmeter de klarer å rengjøre i timen. Økt fokus på effekten av et godt renhold vil gi kommuner og andre oppdragsgivere en bedre forståelse for hvorfor de bør vektlegge kompetanse blant sine ansatte og oppfordre dem for eksempel til å ta fagbrev. Politikere og andre som kjøper renholdstjenester trenger fortsatt å bli fortalt at renhold ikke er en salderingspost og en utgift som tar seg best ut på bunnlinja. Renhold bør være en absolutt prioritet, og få ressurser deretter. Les mer på arbeidstilsynet.no Fagbladet 11/2012 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonSAM