¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGjesteskribent ¸ˇUniversitetet i Gaza krever at studentene betaler alle avgifter på forskudd. Men mange familier sliter med økonomien, og halvparten av palestinerne har ikke råd til høyere utdannelse. En usikker framtid ¸ˇ¸ˇMohammed Omer Journalist og fotograf fra Gaza. > Følg Fagbladets faste gjesteskribenter: Ingeborg Gjærum Miljøverner, student og rådgiver i BursonMarsteller. Hans Olav Lahlum Historiker og forfatter, kommentator og debattant. Hannah Wozene Kvam Artist, skribent og slam-poet. Medlem av gruppa Queendom. Utenfor døra til dekanus for studenttjenester ved Islamic University i Gaza, sitter studentene i kø på gulvet og venter. Oppholdet i hallen med trepanel fungerer på mange måter som en skolastisk prøvelse, hvor utfordringen består av en uunngåelig kjedsomhet kombinert med økonomiske problemer. De som venter, er utålmodige og urolige. De begynner å nynne og deretter å tromme med fingrene. Etter hvert eskalerer rytmen til messing. En melodi gir gjenklang i korridorene: Vi vil registrere oss! Vi vil registrere oss!ª Ungdommen søker føde for tankene  kunnskap. Deres siste håp er en aksept fra dekanus. Derfor venter de. En student kommer ut med bøyd nakke mens blikket sveiper over gulvet. Hans framtid er usikker. Så er det Ola as tur. Hun er medisinstudent på tredje året, og anses som en av de mest lovende i klassen sin. Hun reiser seg fra gulvet, trekker pusten dypt og trer inn i dekanus kammer. Hun forklarer stillferdig sitt dilemma for visedekanus for studenttjenester, dr. Ahmed Al Tourk. Ola a har fått et delvis stipend for gode resultater fra Islamic University. Stipendet dekker halvparten av studieavgiften. Hun har ikke midler til å betale resten. Skal et kurs krediteres og gi studiepoeng, må studenten være registrert. Nå i skoleårets fjerde uke avviser systemet Ola a hver gang hun prøver å registrere seg. Datamaskinen vil ikke akseptere registreringen hennes før kredittkolonnen står i null. Den vil ikke akseptere henne før hun betaler resten av gjelda si, en sum på 900 jordanske dinarer  rundt 7260 norske kroner. Den 20 år gamle studenten har ikke råd til å kjøpe lærebøker eller betale jevnlig transport til universitetet. Faren hennes er arbeidsløs, og muligheten for å få jobb i Gaza er minimal. En henstand fra dekanus er hennes siste håp. Heldigvis for Ola a, lar dr. Al linjer om at alle avgifter betales på forskudd? Det dreier seg om mer enn bare å følge en forskrift. Det dreier seg om kontantstrøm og om å ha de nødvendige midlene til å betale lærerne, kjøpe materiell og holde skolen i gang. Til sjuende og sist er det snakk om valget mellom en skole uten studenter eller studenter uten skole. Universitetet får noe økonomisk støtte til å redusere eller ettergi noen studieavgifter, men det er aldri nok. I 2011 søkte 30 prosent av studentene om studielån og økonomisk støtte. I år er det 50 prosent som ikke har råd til å betale studieavgiftene, ifølge dr. Al Tourk. Tourk henne registrere seg midlertidig. Hun er en av de heldige, selv om gjelda hennes fortsatt ikke blir gjort opp. For universitetet er det en vanskelig beslutning å ta. Skal de tillate systemet å registrere studentene, og dermed gjøre alle i stand til å fortsette utdanningen sin, eller skal de holde seg til universitetets retnings- Situasjonen har drevet enkelte studenter til desperasjon. I september tente 18 år gamle Ehab Abu Nada på seg selv for å protestere mot de høye avgiftene og de økonomiske problemene i Gaza. En krangel med faren, som oppfordret ham til å finne en jobb for å hjelpe til med å fø den ekstremt fattige familien, kan ha vært utløsende. Den unge mannens forsøk på å 52 > Fagbladet 11/2012 Til sjuende og sist er det snakk om valget mellom en skole uten studenter eller studenter uten skole.ª fbaargang2012 fbseksjonSAM