¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHjemmehjelperen skal ikke behøve å ha dårlig samvittighet etter hjemmebesøket, selv om klokka viser ett kvarter for mye omsorg.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ Deler og skriver minner Tekstene beboerne på Ammerud bo- og kultursenter lager sammen med 7.-klassinger, gir ansatte og pårørende nye og spennende temaer for samtaler. Og ungdommen får solid innblikk i livet slik det var i gamle dager. Side 30 ˇ€.‹ Mennene strømmer til Voksne menn som må ta en ny retning i yrkeslivet, er gull verdt i helsetjenestene. I Trondheim har kommunen og Nav erfart at overraskende mange mannfolk vil prøve seg i helsesektoren. Etter åtte ukers praksis som helserekrutter er de fleste blitt entusiaster. Side 36 ˇ€.‹ Helse er mye mer enn tredemølle God helse oppnås ikke bare på tredemølla eller ved å spise omega 3. Fokusforfatter og sosialmedisiner Per Fugelli tar til orde for Den gylne middelvei. Side 40 Miljøterapi i demensomsorgen  Mat er en viktig del av hverdagen vår, sier Unni Luka. Hun berømmer Cathy Berger for godt utført bakverk. Ullerud bofellesskap i Frogn har egen miljøkokk som lager mat til, men også sammen med, beboere og kolleger. Side 32 Fagbladet 12/2012 > 27 ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonHEL