¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGlade vinnere Hele sju lag stilte i NM for ambulansearbeiderfaget i år. Etter et forsøk med to lag fra Oslo i fjor, er faget nå for alvor med i Yrkes-NM. Shawn Simmons og Patrick Wilberg fra Buskerud tok gull. Cristoffer Bade og Stian Alexander kunne reise hjem til Nord-Trøndelag med hver sin sølvmedalje, mens Ole Jacob Friberg og Stian Anmarkrud Mohrsen fra Oppland tok bronse i ambulansearbeiderfaget. Ellen C. Vestby fikk en spesialpris for sin glimrende innsats. KES Sammen om likestilling ¸ˇTar med alvorlig syke på drømmeturer Ansatte ved Sykehuset i Vestfold gir alvorlig syke tilbud om reise for kanskje siste gang. Personalet gir av fritida si, og sykehuset stiller med ambulanse og utstyr.  Ofte ser vi situasjoner som det ikke er vår oppgave å gjøre noe med, men som likevel betyr veldig mye, sier Nina Cecilie Firing fra prosjektgruppa for Ønskeambulansen til Telemarksavisa. De ansatte ønsker å transpor- tere og støtte svært syke pasienter til et sted, et arrangement eller en venn som betyr mye for dem. Alle de fire i prosjektgruppa har invitert kolleger til å bidra. Torbjørn Lia, ambulansesjef for Vestfold og Telemark, forteller om overveldende respons. KES FRIVILLIG: Camilla Anderson, Torbjørn Lia, Nina Cecilie Firing og Else Marie Ringvold hjelper alvorlig syke til en reise som kanskje blir deres siste. ¸ˇFagforbundet og Spekter har laget et inspirasjonshefte for flere heltidsstillinger i sykehus. Anne-Kari Bratten fra Spekter og Jan Davidsen lanserte nylig et felles inspirasjonshefte i arbeidet for flere hele stillinger i sykehusene. VENTER FLERE LOKALE TILTAK: Anne-Kari Bratten og Jan Davidsen oppfordrer medlemmene i Spekter og Fagforbundet til å la seg inspirere av de gode eksemplene for flere hele stillinger. ¸ˇLederen i Fagforbundet betrakter deltidsarbeid som vår største utfordring i likestillingsarbeidet. Likestilling mellom kvinner og menn er en side av saken. de andre arbeidstakerorganisasjonene gikk med på gradert betalt for helgearbeid, slik at de som påtar seg ekstra helgearbeid, får høyere helgetillegg. De to var enige om at helgearbeid ikke bare gir høyere lønn, men også større forutsigbarhet for ansatte og pasienter, og bedre tjenester. Fagforbundet og Spekter lover å arbeide hardt for flere heltidsstillinger i sykehusene, men sender ballen videre til helseforetakene og de tillitsvalgte der. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN  Men integrering av folk som er yrkeshemmete, er også en utfordring, sier Davidsen og tar til orde for å drive en systematisk politikk som sikrer alle rett til heltid. Anne-Karin Bratten og Spekter støtter Fagforbundet i at helgearbeid i sykehusene må fordeles på flere ansatte. Hun berømmer forbundets holdning til helgearbeid i årets tariffoppgjør. Spekters viseadministrerende direktør beklaget samtidig at ikke Fagbladet 12/2012 > 29 Foto: Øistein Bjørvik, Sykehuset i Vestfold Foto: Werner Juvik fbaargang2012 fbseksjonHEL