¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Johnny er kul og annerledes, og nesten alltid glad. Slik beskriver 14-åringene Nora Carlsson og Ida Enerly en fyr de har blitt kjent med siste året. Tekst: ELLEN HEGGESTAD Foto: WERNER JUVIK Skrev seg inn i hDverandres hjerter et er kanskje ikke så overraskende at unge seg om å høre det de har å fortelle, har gitt mange mer jenter snakker om noen de kjenner på den selvtillit og stolthet, forteller Kaia Nodland, ergoterapeut måten, men hvis vi forteller at Johnny vedAmmerudhjemmet. Børresen er 88 år og bor på sykehjem, Men betydningen strekker seg ut over den enkelte  kommer utsagnet i et litt annet lys. Nora, Ida og Johnny har mer til felles enn vi skulle tro ved første øyekast. De tre har nemlig skrevet bok sammen. Gjennom et samarbeid mellom Ammerudhjemmet bo- og kultursenter og Ammerud skole har beboere og elever i 7. klasse skrevet og delt tekster gjennom et helt år. Tekstene er samlet og utgitt i bokform under tittelen Livslinjer  tekster på tvers av generasjonerª. Skrivekurs med forfattere  I 2009 tok fysioterapeut og forfatter Eli Sol Vallersnes initiativ til et skriveprosjekt for eldre. Da vi fikk høre om dette, tok vi kontakt med henne, og ikke lenge etter kunne vi tilby kreative skrivekurs for beboerne, forteller kultur- og nærmiljøleder ved Ammerudhjemmet, Thomas Møller. I dag holdes kurs i kreativ skriving på seks eldresentre. Kursene ledes av skjønnlitterære forfattere, og på Ammerudhjemmet er dette forfatterne Linda Cecilia Gabrielsen og Heidi Marie Kriznik. Forfatterne utformer oppgaver og inspirerer deltakerne til å bevege seg fritt gjennom minner og fantasi ved hjelp av det poetiske språketª, som det heter i forordet til boka. Og alle kan delta. Frivillige hjelpere skriver for dem som ikke lenger mestrer det selv. God stemning Skrivekursene har betydd mye for deltakerne.  Det inkluderende miljøet i gruppa, og at noen bryr virkningene på miljøet rundt har vært vel så store. Når Kaia henger opp ukas utvalgte tekst morgenen etter kurset, blir det liv og røre og en god stemning rundt frokostbordet.  Beboerne får noe å snakke om, og de ansatte kan oppleve nye sider ved beboerne som de ikke kjente til fra før, sier Kaia. For det er ikke alltid lett å finne noe nytt å snakke om  heller ikke for pårørende som besøker sine gamle slektninger på sykehjemmet. Her kan tekstene være til hjelp. De kan gi innfallsvinkler til gode samtaler, og Kaia kan fortelle at flere av de pårørende har oppdaget helt andre sider ved slektningene sine gjennom historiene de har skrevet. Bro mellom generasjoner De gode erfaringene med skriveprosjektet inspirerte til å tenke enda større. Siden ambisjonen er at Ammerudhjemmet bo- og kultursenter skal være et naturlig møtested i nærmiljøet, er det viktig å nå ut også til andre grupper enn beboere, ansatte og pårørende. Høsten 2011 kom kultur- og nærmiljøleder Thomas Møller på ideen om å invitere elever ved Ammerud skole til å bli med på skriveprosjektet. Slik ble skrivingen til en bro mellom generasjonene, og språket og fantasien en arena hvor unge og gamle kunne møtes på samme arena. Nora gikk i den klassen som fikk være med. Nå er hun tilbake på Ammerudhjemmet og hilser på Johnny og 98- AMMERUDHJEMMET Ammerudhjemmet bo- og kultursenter drives av Kirkens bymisjon. Kursene i kreativ skriving startet høsten 2009 som et tilbud til beboerne. I 2011 ble Ammerud skole invitert med. Resultatet av dette samarbeidet er boka Livslinjer  tekster på tvers av generasjoner, ei bok som formidler livsvisdom, tanker, opplevelser og minner. ¸ˇ30 > Fagbladet 12/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL