¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMILJØARBEIDER: De visste hva de ville ha da de lyste ut stillingene ved bofellesskapet. Jeanette Jensen fikk jobben fordi hun er kreativ og glad i å være sammen med de eldre. Målfrid Wiik er strålende fornøyd med ny neglelakk. Demensplanen Demensplan 2015, Den gode dagen, er en delplan til Omsorgsplan 2015 (Stortingsmelding nr. 25 (2005 2006). Her går regjeringen blant annet inn for flere dagtilbud til hjemmeboende personer med demens, mindre boenheter og flere aktivitetstilbud til personer med demens som bor i institusjoner. dominerer hverdagen. Og det er mennesker som ser verdien av å arbeide slik. Passer ikke Iplos Beboerne på Ullerud har alle en demensdiagnose, men de fleste er fysisk spreke. Flere av dem har sine daglige spaserturer i nærområdet. En av dem går nesten hver dag over en kilometer til et kjøpesenter.  Vi er enige om at pasientene skal motiveres til å være mest mulig selvstendige, sier Ane Nordskar. Selv om det er tidkrevende, mener hun at pleierne må prøve å legge hendene på ryggen og ikke overta for eksempel påkledning.  Så får det ikke hjelpe om pasientene våre på en Iplos-måling er så selvstendige at vi knapt trenger å bruke tid på dem, legger hun til. Nordskar er glad for at kommunens politikere velger å følge Demensplanen framfor å studere Iplos -tall.  Kommunestyret har enstemmig vedtatt å øke antall årsverk for å sikre driften av fire små framfor to store avdelinger neste år, forteller hun. Alle er med Unni Luka, konstituert daglig leder ved bofellesskapet, har selv arbeidet på en av avdelingene siden åpningen. Hun har lenge engasjert seg for bedre eldreomsorg og mer bruk av miljøterapi. Det gjør hun også som leder for Fagforbundet Seksjon helse og sosial i Frogn og som kursleder i Demensomsorgens ABC.  Det meste av miljøterapien drives av pleierne, og alle bidrar med det de kan, sier hun. Noen av de ansatte spiller et instrument, andre synger eller er flinke med hendene. Men det meste som kan oppdrives av både engasjement og aktiviteter, dreier seg om mat.  Kveldsvaktene lager for eksempel ofte noe > Fagbladet 12/2012 > 33 fbaargang2012 fbseksjonHEL