¸ˇKurs Fagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus lære for å lære videre OPPLÆRINGSPROGRAM I ELDREOMSORG MED FAGLIG STØTTE TIL EGEN ARBEIDSPLASS Skaff deg kompetanse og trygghet til et berikende omsorgstilbud på ditt hjemsted. Lære for å lære videre er et ettårig opplæringsprogram for alle som arbeider med sårbare gamle. Kursledelse: Overlege Stein Husebø og tverrfaglig team ved Verdighetsenteret; ledende kompetansemiljø innen eldreomsorg og omsorg ved livets slutt. neste kurs starter i januar 2013 www.verdighetsenteret.no Kontakt: sykepleier@verdighetsenteret.no Tlf. 55 39 77 39 eller 959 20 556 Gratis utdanning! Fortløpende opptak. Studiesteder: Lillestrøm og Oslo. Se våre nettsider for info om oppstartsdato. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 Brannvern i helseinstitusjoner et e-læringskurs for helsearbeidere Fagbladet 12/2012 > 35 fbaargang2012 fbseksjonHEL