¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFULL JOBB:  Vi trengs på arbeidsmarkedet, men da kan ikke arbeidsgiver tilby ti prosent stilling når vi er ferdige, mener Per Kristian Nilsen og Gøran Husby. omsorgen går ut på: Dager i nærkontakt med våre mest illeluktende kroppsvæsker.  Vi har slått i hjel noen myter, kan Gøran Husby slå fast. Nå er han rutinert på bleieskift.  Det som før var vår store skrekk, er ikke lenger tema, sier han. Etter noen dager på sykehjem har han først og fremst vært opptatt av hvordan brukeren har det under stellet, og om det nye skiftet sitter behagelig.  Bleieskift er bare en brøkdel av arbeidet. Det er så mye å glede seg over; jeg blir kjent med de personene jeg steller, og jeg får vite mye om livet deres, forteller Husby. Maskuline rollemodeller Alle som søker seg inn i MiH-prosjektet, må gjennom et intervju før de går videre til åtte ukers praksis i hjemmetjenesten eller på sykehjem. Intervjuene foregår gruppevis.  Jeg setter sammen grupper på mellom seks og åtte menn i samme aldersgruppe. Dermed møter kandidatene tidlig andre modige mannfolk som også har valgt utradisjonelt. De kan identifisere seg med hverandre og støtte hverandre fra første stund, forteller Frode Rønsberg. Som sykepleier med 12 års erfaring ¸ˇfra kommunehelsetjenesten, er prosjektlederen klar over risikoen for å miste menn som ikke har mannlige kolleger.  Mellom to og fem av helserekruttene får praksis ved samme enhet. Da kan de fortsette som rollemodeller for hverandre, sier han. ¸ˇMIH-PROSJEKTET Menn i helsevesenet (MiH) er et samarbeidsprosjekt mellom personaltjenesten i Trondheim kommune, opplæringsseksjonen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nav Trondheim. Helsedirektoratet delfinansierer prosjektet, som fra neste år også skal omfatte nabokommunene Melhus og Malvik. Prosjektgruppa består av prosjektleder, rådgivere fra Nav, sju enhetsledere, to fra rådmannens fagstab og tillitsvalgte fra Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Styringsgruppa består av kommunaldirektør for helse og velferd, en representant fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, en fra Ressurssenter for menn, hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet. Prosjekt- og styringsgruppa mener modellen har stor overføringsverdi, ikke bare til andre deler av landet, men også til andre yrker og bransjer. MiH er forankret i Stortingsmelding nr. 25 Mestring, muligheter og mening, kap. 8 Kapasitet og kompetanse. Ett av målene er å få en høyere andel menn. Prosjektet er Helsedirektoratets hovedsatsing på området fra 2010. Prosjektet samarbeider nå med Nav og Sør-Trøndelag fylkeskommune om å få etablert et komplett utdanningsløp fram mot fagbrev. I samarbeid med Trondheim kommune har Nav besluttet å opprette en egen Vg1- og Vg2-klasse for 20 menn. Oppstarten er høsten 2013 og inngår i utdanningsmodellen som skal prøves ut. Les mer på www.mennihelse.no 38 > Fagbladet 12/2012 ¸ˇGOD JUL:  Vi er ikke bedre enn kvinner, men vi har absolutt noe annet å by på, mener helserekruttene fra Trondheim. fbaargang2012 fbseksjonHEL