¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇSterk og smart bok Marianne Raunholm debuterer i høst med boka Jentaª. Diktsamlinga tar oss med inn i en verden av smerte, sårbarhet og styrke. Seksjon helse og sosial (SHS) har kjøpt 125 eksemplar av boka. Nestleder Raymond Turøy i SHS, er glad for å kunne bidra til å gjøre boka kjent.  Dette er gripende lesing. Jeg ble invitert til å se og kjenne verden fra en annens ståsted. Empati kan jo inneholde både medfølelse og beundring, sier han. Marianne Raunholm. Forfatteren er 27 år, og bor i dag i et bofellesskap som drives av Bergen kommunes avdeling for psykisk helse. Hun har kommet et godt stykke i utdan- ninga som helsefagarbeider. Tekst: Kristin Skogli ¸ˇØstfold lager tradisjon Veronica Løken, leder for SHS i Østfold, syntes ideen med å kåre Hele Norges helsefagarbeider var så god at hun har adoptert den med en smule tilpasninger.  Her i Østfold har vi bestemt oss for å kåre årets navn i sek- sjonen. Vi har ikke bare samlet gode kandidater blant helsefagarbeiderne, men også blant de andre yrkesgruppene våre i seksjonen, sier hun. Lene Jeanette Bredesen, vernepleier og teamleder i Sarpsborg kommune, ble kåret som årets navn i Østfold 2012. KES ¸ˇårets beste arbeidsgiver 2012  Vi mener en god arbeidsgiver legger til rette for medinnflytelse, bedre arbeidsmiljø, og bedre kvalitet på tjenestene, sier Inger åfoss, leder av Fagforbundets sykehuskontor.  Prosjekter som har gitt resultater for å redusere deltid og få flere faste hele stillinger er også viktig, legger hun til. Sykehuskontoret deler ut årets arbeidsgiverpris for tredje gang på Fagforbundets sykehuskonferanse i Bodø i februar. åfoss oppfordrer ansatte og foreninger til å sende inn for- ¸ˇ¸ˇPRISUTDELER: Inger åfoss ønsker kandidater til årets arbeidsgiverpris. slag på kandidater til Fagforbundets sykehuskontor innen 14. januar. KES ¸ˇDokumentpleie må ikke bli framtidas omsorg  Det må ikke bli slik at detaljerte krav og mål fra sentrale myndigheter svekker tilliten og kveler kreativiteten, uttaler helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre i VG. Helseministeren peker på noe viktig. Mye kan måles, men langt fra alt. Dagens målinger og rapporteringer fanger bare opp deler av praksis i helse- og omsorgstjenestene. Nærhet, kreativitet og medmenneskelighet passer for eksempel ikke inn i sentrale myndigheters registrerings- system. Men det kan være avgjør- ende for pasientene og brukerne i kommunene. Statens oppgave er i hovedsak å bistå og støtte arbeidet som skjer ute i kommunene, ikke kontrollere dem, sier helseministeren. Ja takk! Vi må få mulighet til å jobbe kreativt ute i kommunene  ikke bare pleie dokumentene Hjemmehjelperen skal ikke behøve å ha dårlig samvittighet etter hjemmebesøket, selv om klokka viser ett kvarter for mye omsorg. til staten og følge den kommunale stoppeklokka. Ved å vise de ansatte tillit, kan hjemmehjelperen trå til med ekstra støtte og hjelp når det trengs. Hjemmehjelperen skal ikke behøve å ha dårlig samvittighet etter hjemmebesøket, selv om klokka viser ett kvarter for mye omsorg. Ansatte som jobber med rehabilitering må få lov til å prioritere noen pasienter en periode. Da kan de ikke jobbe under strenge stoppeklokkeregimer. Det bør tas en gjennomgang av alle registrerings- og rapporteringsordningene i offentlig sektor for å finne hva som kan gjøres for å lette på trykket for de ansatte og lederne. Et sted må grensen gå! Det viktigste er å bygge opp lokale, robuste kvalitetssikringssystemer, slik at ledere og ansatte hele tiden kan handle raskt for å forbedre praksis  og finne fram til løsninger som ivaretar sentrale krav og lokale forhold og prioriteringer på en best mulig måte. ¸ˇ¸ˇ¸ˇKJELLFRID T. BLAKSTAD F 42 > Fagbladet 12/2012 o t o : F a g f o r b u n d e t Foto: Karin E. Svendsen Foto: Publicabok fbaargang2012 fbseksjonHEL